Nové pohledy na oživení areálu opočenského kláštera přinesla mezinárodní konference, která se v tomto městečku uskutečnila v závěru minulého týdne. V části areálu se loni začala rodit komunitní zahrada. Lavičky pro ni vznikly už během podzimního tesařského workshopu. Rajská zahrada zbavená náletového porostu pak odkryla krásnou fresku na stěně studny. Jak říká Lucie Maříková, která má projekt komunitní zahrady na starosti, pro všechny to byl objev.

Co týče rekonstrukce budov, ty zatím čeká oprava komínů.

Konference Kulturní dědictví se zúčastnili norští a čeští odborníci, zástupci samosprávy a veřejnosti.

Tesařský workshop v zahradě opočenského kláštera. Lavičky, které při něm vzniknou, okrášlí zdejší prostory.
Pily, hoblíky, sekery: zahrada v Opočně ožívá tesařským umem, současným i dávným

„Podobné vzdělávací semináře nám ukazují zkušenosti z podobných projektů revitalizace památek u nás i v Evropě. Obnovený klášterní komplex bude zejména sloužit opočenské veřejnosti. Ta by také měla být spolutvůrcem jeho obnovy a náplně. Proto na březnové semináře navážou v dubnu dílčí workshopy i pro veřejnost, které budou podkladem pro tvorbu Strategického plánu rozvoje kláštera,“ uvedla Martina Berdychová, odpovědná za oblast kultury a cestovního ruchu v kraji.

Oživení klášterních zahrad se daří zejména díky projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně s rozpočtem 5,3 milionu korun, kdy více jak 4,5 milionu korun pokryje finanční podpora z Norských fondů. Zdá se, že nad klášterním komplexem svítá…

Klášterní komplex v Opočně byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex, který je šest let v majetku Královéhradeckého kraje, byl v roce 1958 prohlášen kulturní památkou.