Přestože druhý den konání už co do počasí tolik příznivý nebyl, ti mladší se mohli pobavit různými činnostmi a jejich rodiče se informovat o možnostech využívání volného času. Představily se desítky spolků, chybět nesměl ani doprovodný program včetně soutěží a hudebních vystoupení. Aby ne, když letošní motto znělo: Máme se o co podělit.