Přednášku lektoroval pan Bc. Roman Máca, který je projektovým managerem Národního centra bezpečnějšího internetu. V posluchárně se sešlo více než 100 studentů a pedagogů (převážně oborů Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogiky), kteří se se zájmem seznamovali s jednotlivými aspekty rizik, která se v internetovém prostředí objevují.

Zvláštní zřetel byl dán specifické ohrožené skupině dětem a mládeži. Jakým způsobem by k nim měli rodiče a pedagogové v této problematice přistupovat, na která nejčastější rizika si dávat pozor a na jaké organizace se můžeme obracet v případě žádosti o pomoc.

Dále zde byla rozebrána problematika mravního ohrožení dětí a mládeže, dětské prostituce a pornografie, šikany a kyberšikany ve virtuálním prostředí, stalkingu a kyberstalkingu.

Přednáška byla určena především studentům sociálně pedagogických oborů a pedagogům z praxe (učitelům, vychovatelům). Akce navazuje na dřívější aktivity Katedry sociální patologie a sociologie, jako bylo prezentování projektu Seznam se bezpečně 1 a Seznam se bezpečně 2, akce týkající se mobingu a bossingu a další.

Akce je předzvěstí konference, kterou chystáme v lednu roku 2015 3. Kriminologické dny, které proběhnou na naší katedře poprvé a opět budou pod záštitou JUDr. Miroslava Antla.

PhDr. Václav Bělík, Ph.D.

Katedra sociální patologie a socio- logie, PdF Univerzity Hradec Králové