Studoval na reálném gymnáziu v Rychnově (1933 až 1941), na Filozofické fakultě UK v Praze (1945 až 1950) obor čeština, latina. Působil jako vědecký pomocník ČSAV (1941 až 1945) na Slovníku středověké latiny.

Po ukončení studia působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Králíkách (1950 až 1951), na střední škole v Kostelci n. Orl. (1951 až 1952), na gymnáziu v Broumově (1952 až 1953).

Od roku 1953 působil v Praze, nejprve jako vědecký pracovník ČSAV (1953 až 1966), pak v archivu Univerzity Karlovy v Praze (1966 až 1990) jako samostatný vědecký pracovník.

Zabýval se především latinskou a českou mediavelistikou (obor zabývající se středověkem), literární historií a filologií, kodikologií a etnologií, dějinami podorlické literatury, soupisy rukopisů a zahraničních bohemik. Editoval rukopisy, zabýval se životopisy a literárním dílem spisovatelů. Byl členem International Society for the History of Rhetoric.

Z jeho díla lze vyjmenovat Literární činnost předhusitské university (1967), Životopisný slovník předhusitské pražské university (1981), Pražská rétorika (1987), Předhusitské bajky (1990), Vývoj pražského literárně historického kalendáře (1988), Latinitas bohemica (1996), Podorlické pověsti (1992), Pověsti od Kladského pomezí a dvou Orlic (1993), Osobnosti podorlické literatury, Podorlická poezie (1996). (zem)

Rychnovský deník vám bude pravidelně přinášet rubriku zaměřenou na výročí regionálních osobností, které se zapsaly do historie rychnovského okresu.