Vždy, když jsem sledoval o Vánocích Urbi et Orbí s mší svatou v Římě, jsem si říkal, to bylo hezké tam být, když ne o Vánocích, tak na největší svátek křesťanů o Velikonocích.

Jsou prázdniny, proč se tam nevydat. Je to sice daleko, ale ne zas tolik, aby se tam nedalo dostat. V Římě jsem strávil čtyři dny Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Při těchto slavnostech celebroval papež mše svaté. Na některé bylo obtížné se dostat, protože pro účast jste museli mít rezervovanou speciální vstupenku. Bez ní vás tam nepustili. Byly tady ale také slavnosti pro širokou veřejnost, pro každého, kdo chtěl přijít a zúčastnit se.

Byly to například křížová cesta před Koloseem nebo nedělní mše svatá na Svatopetrském náměstí. Na Velký pátek jsem navštívil křížovou cestu u Kolosea. Tuto tradici zavedl papež Jan Pavel II. Křížová cesta začínala procházením v koloseu, po čtvrtém zastavení vyšla před koloseum a zamířila mezi lidmi na vyvýšené místo, kde stál papež Benedikt XVI., a tam i skončila.

Při Bílé sobotě se konala noční vigilie neboli vzkříšení v bazilice sv. Petra. Během ní se křtilo a biřmovalo, trvalo to více než tři hodiny.

O Velikonoční neděli přišlo několik tisíc věřících na Svatopetrské náměstí. Lidé čekali před bránou v dlouhých řadách, aby byli co nejblíže a zajistili si tak nejlepší místa. Hned po projití bezpečnostními rámy se lidé doslova úprkem hrnuli do prvních řad. Na pořádek dohlížela švýcarská garda a místní italská policie. Na všech zmiňovaných slavnostech panovaly velké bezpečnostní kontroly, aby bylo zajištěno dokonalé bezpečí všech přítomných.

S odbitím desáté hodiny na věži baziliky sv. Petra nastoupila před oltáře a výzdoby švýcarská garda a vojenská kapela italské bezpečnostní jednotky. Nesmělo chybět námořnictvo, policie a mnoho dalších. Vstup do basiliky zdobily květiny, stromy, pruhy trávy. Vše vypadalo krásně a úhledně.

Mši vedl papež Benedikt XVI., po skončení vystoupal na prostřední balkon a v několika jazycích požehnal při Urbi et Orbí. V češtině zaznělo „Ježíš Kristus byl vzkříšen“.

V celém Římě panovala přátelské atmosféra, měl jsem se možnost seznámit s lidmi z různých zemí, například mladými dívkami z Bolívie nebo americkým farářem.

Vojtěch Podstavek