Tomáš Garrigue Masaryk s rodinou zde byl jedním z prvních letních hostů, Masarykovi pobývali v Potštejně (tehdy Potštýně) v letech 1883 a 1884. "Dnes už můžeme jen spekulovat, zda byl členem okrašlovacího spolku nebo zda byl jen jeho přispěvatelem. S určitostí však známe důvod, proč přestal Potštejn navštěvovat. Byl jím známý spor o Rukopisy, respektive to, že Masaryk se zde nemínil setkávat s Janem Kvíčalou, který byl velkým zastáncem a propagátorem pravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského," uvádí Soběslav Hlinka, člen novodobého potštejnského okrašlovacího spolku.

Připomíná také to, jak záležitost Masaryk vysvětlil v Jarníkovi v dopise ze 7. června 1888: "Milý příteli, myslím, že to nemá pražádného smyslu, abych platil na Potštýn, kam už pro Kvíčalu nikdy nemohu přijeti. Přikládalo by se tomu jiný smysl a to je zbytečné. Proto mě jednoduše škrtněte. Nedělejte si nic z toho! Pozdravení a poručení Vašim milým všem! Váš Masaryk."

Masarykovi pobývali v Potštejně v hostinci Františka Sattrana.

Ze zásahu v Černíkovicích.
Kurník se slepicemi ustál požár v Černíkovicích bez úhony

Besedy i rybaření v Potštejně

"Masaryk se v Potštejně snažil odpočívat, ale sporadicky se tu věnoval i literární práci a promýšlel koncepci nového vědeckého časopisu Athenaeum. Podnikal výlety po okolí, rybařil na Divoké Orlici a účastnil se akademií, pořádaných zdejším okrašlovacím spolkem. Setkával se s některými svými kolegy z pražské české univerzity, kteří zde v okolních lokalitách rovněž trávili prázdniny, seznámil se s profesorem srovnávacího jazykozpytu na vídeňské univerzitě Friedrichem Müllerem, jenž patřil k pravidelným zdejším letním hostům, i s místním evangelickým farářem Eugenem Schmidtem V polovině srpna navštívil v Potštejně manžele Masarykovy Vojta Náprstek s chotí, v září sem zavítala Masarykova matka, jež pak se synovou rodinou odcestovala do Prahy," zmiňuje další zajímavosti k pobytu v Potštejně Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR.

Podruhé sem přijel T. G. Masaryk s manželkou a dětmi Alicí a Herbertem 13. července 1884. Čas prý tady trávil opět procházkami, besedami s přítomnými univerzitními kolegy a dalšími hosty, ale i rybařením a přípravou univerzitních přednášek o praktické filozofii.

"V Potštejně tentokrát Masarykovy navštívila jedna ze sester Charlotty Masarykové (buď Alice, nebo Eleanor Garrigue), jež zde také vystoupila jako pianistka na jedné z akademií. Koncem srpna připojil Masaryk svůj podpis pod kondolenční projev, kterým univerzitní profesoři, dlící v Potštejně, reagovali na zprávu o smrti Miroslava Tyrše a který byl pak otištěn v pražském deníku Národní politika," přidává k druhému pobytu Masarykův ústav.

Už připravený byt v Deštném v Orlických horách. Je jeden ze čtyř, které poskytla obec.
Rychnovsko mobilizuje všechny síly, uprchlíky je třeba ubytovat

Masarykova vila v Rybné

Masarykovi jsou však spojeni i s Rybnou nad Zdobnicí, dříve Německou Rybnou. Herbert Masaryk (1880 - 1915), syn Tomáše Charllotty, pobýval s rodinou často na rybenské faře a jak zmiňují webové stránky Rybné nad Zdobnicí, od léta 1910 jezdíval také na celoročně pronajatou chalupu do Dvorka, části Německé Rybné, k panu Šípkovi: "V roce 1925 zde byla postavena tzv. Masarykova vila, kam často dojížděly obě jeho dcery Herberta a Anna Masaryková i s jejich dědečkem T. G. Masarykem."