V Opočně se k jedné z největších řadí firma DUO, jejíž počátky jsou spojeny se jménem Františka Duška. Od té doby uběhlo už neuvěřitelných 110 let – dne 22. listopadu 1904 byla Františkovi vydána koncese k provozování puškařské živnosti. Tímto dnem začala cesta, na jejímž konci stála světoznámá značka DUO Opočno.

Jaký byl František Dušek? Narodil se roku 1877 v Černilově. Puškařskému řemeslu se vyučil u mistra Hojného ve Smiřicích. V Opočně si zřídil dílnu na zbraně, jízdní kola a šicí stroje. S koly vlastní značky „Bohéma“ byl úspěšný po celé habsburské monarchii. Pustil se i do výroby zbraní – flobertkových, předovkových pistolí, loveckých pušek, pistolí DUO a vzduchovek. I když puškařství nemělo v rodě tradici (otec byl hostinský), dokázal František Dušek vybudovat v Opočně podnik, který dával obživu velkému počtu zaměstnanců. Za 2. světové války zaměstnával až 300 lidí – některé jen proto, aby je uchránil před totálním nasazením; rodinám zatčených vyplácel plnou mzdu.

Podle vzpomínek pamětníků byl František Dušek člověkem, který dovedl pracovat, zvažovat, rozhodovat a pomáhat. Člověkem, který si vážil svých zaměstnanců a podle toho s nimi jednal. Plánoval také postavení dvou domů. První měl být rozdělen na část obchodně-administrativní a část bytovou pro zaměstnance, druhý měl sloužit jako učňovská škola s internátem pro budoucí učně – puškaře. To už však nestihl. V roce 1948 byla firma znárodněna, rodina zbavena veškerého majetku a František Dušek dožil v Olešnici v Orlických horách v úplné bídě.

Díky jeho potomkům – vnukovi Zdeňku Duškovi a jeho manželce Marii – vznikl dokument o historii firmy a životě jejího zakladatele, který byl v Opočně promítnut v říjnu. Veliký zájem veřejnosti se stal aspoň částečným splacením dluhu Františku Duškovi. DVD s tímto dokumentem a soupisy pistolí a vzduchovek nabízí opočenské informační centrum. ⋌(dm)