Na škole Masarykova se ve čtvrtek normálně učilo a výsledky studijních snah byly žákům předány na první odpolední vyučovací hodině, tzn. kolem půl druhé. Na této škole stejně jako na většině škol rychnovského regionu je na vysvědčení klasické hodnocení číslicemi. „ Děti i rodiče jsou na známky zvyklé, rodiče podle mých zkušeností po slovním hodnocení ani netouží, poznamenala Ivana Vítková. Děti se prý dozvědí, co přesně ovládají a co ne, přímo při hodinách. Díky známkám se prý lépe orientují při poměřování svých schopností mezi sebou v kolektivu.

Hodnocení slovní používají pouze učitelé na ZŠ Mozaika. „Slovní hodnocení jasně opisuje výkon dítěte, jeho vývoj oproti minulému pololetí,“ řekla ředitelka Mozaiky Kamila Zemanová, která sama psaním vysvědčení počtu kolem sta strávila čas 8 – 12 hodin. Hodnocení slovní je vždy doplněno procentuálním hodnocením výkonu žáka. Na Mozaice předávali vysvědčení netradičně – na bruslích a na ledě.

„Rodiče by neměli význam vysvědčení přeceňovat,“ upozorňuje speciální pedagožka Zdenka Ženatová. „Slovní hodnocení je rozhodně výhodnější pro neúspěšné dítě, poněvadž známka je pro něj demotivující,“ vyjádřila se dále Ženatová.