Stále se nacházíme v situaci, která nás znepokojuje a která je pro nás nová a nepříjemná. Všichni si uvědomujeme její vážnost a snažíme se všemu čelit s odvahou a vlastní přičinlivostí. Šijeme roušky, posíláme finanční obnosy na sbírkové účty, nakupujeme našim seniorům a blízkým, rozvážíme dezinfekci. Zkrátka pomáháme ve svém okolí, jak se dá.

Sdružení Neratov šije roušky i s pomocí nadace.
Sdružení Neratov šije roušky za pomoci nadace

Také bedlivě sledujeme dění kolem sebe a nasáváme informace ze všech médií. Každý den slyšíme nové a nové zprávy a svůj prostor dostává i poděkování lidem v první linii.

Jsou to zdravotníci, policisté, hasiči, kteří si jistě zaslouží velký obdiv a uznání, a my všichni k nim vzhlížíme s úctou a nadějí. Vláda se pro ně snaží zajistit co možná největší množství ochranných prostředků v co nejvyšší kvalitě, což je opravdu nezbytné.

Bojují v první linii

Ale jsou i další profese, na které se trochu zapomíná a které jsou neméně důležité a zranitelné. Myslím tím pracovníky např. v sociálních službách. Město Opočno je zřizovatelem Domova důchodců Jitřenka, kde žije zhruba 40 klientů. Jedná se o nejzranitelnější část naší společnosti, lidi, kteří vyžadují celodenní péči a kteří se navíc musí potýkat s řadou dalších zdravotních problémů.

Jejich ošetřovatelé jsou pod obrovským psychickým i fyzickým tlakem, kdy musí pokračovat ve své práci bez ohledu na to, jak stoupá počet nakažených a zemřelých na COVID – 19. Žádný home office nebo překážka v práci pro ně neexistuje. Navíc dodávka ochranných prostředků vázne.

Ilustrační foto
V Rychnově poteče Krasličák, v Olešnici Migula

Žádné „státní“ dodávky nezbytných prostředků k nim nedorazily, snad jen pár roušek a nějaká dezinfekce. Ale kde jsou ochranné jednorázové pláště? Kde jsou brýle, štíty, rukavice, respirátory, roušky? V sociálních službách určitě ne, alespoň ne v těch, zřízených obcemi. Ještě, že jsou mezi námi dobrovolníci, kteří dodali například tištěné štíty pro naše pracovníky (průmyslová škola Dobruška).

Roušek je stále nedostatek

Proto se město Opočno pokouší každý den nakoupit toto nedostatkové zboží ze svého rozpočtu a zajistit tak alespoň částečně bezpečnost svých zaměstnanců v sociálních službách a hlavně klientů, kteří jsou odkázáni na naši péči a pomoc. Předáno zatím bylo 90 ks jednorázových plášťů (další jsou objednány), 100 ks jednorázových čepic a objednáno je 500 ks jednorázových ústenek.

Odběrové místo pro testy na koronavirus. Ilustrační foto
V kraji je nakaženo 155 lidí. Zemřela další žena

Dalšími pracovníky v sociálních službách, kteří působí na území Opočna, jsou zaměstnanci Agentury domácí péče z Českého Meziříčí. Pro naše občany zajišťují jak sociální, tak zdravotní péči. Např. rozvoz obědů, nákupy, úklid, pomoc s osobní hygienou, drobné zdravotní ošetření apod.

I tyto pracovnice mají jistě obavu z nákazy, ale přesto své úkoly v terénu dál plní a svým klientům pomáhají zvládnout současnou situaci.

Těžké období pro všechny

Pečují také o své klienty v domově pro seniory Bella v Českém Meziříčí. Komunikace s rodinnými příslušníky je možná jen po telefonu, přesto se snaží kontakt mezi seniory a jejich rodinami zajistit. Je to jistě přínosné pro psychiku a zvládnutí těžkého období, kdy není možný osobní kontakt.

Tomáš Mráz, obchodní ředitele Plzeňského Prazdroje
Šéf Prazdroje Tomáš Mráz: Situace je katastrofální, některé hospody už neotevřou

Rovněž pracovníci této sociální služby si museli zajistit ochranné prostředky sami, vlastními silami a projevila se i zde zručnost „zlatých českých ručiček“, které ušily roušky nejen pro zaměstnance, ale i pro klienty Agentury domácí péče.

Proto právě pracovníkům v sociálních službách napříč celou republikou patří naše velké poděkování a uznání za jejich práci, obětavost a odvahu. Děkujeme a slibujeme, že my vás v tom nenecháme.