Včelařský spolek pro Potštejn a okolní obce byl založen v roce 1919. Vznikl odtržením od spolku vambereckého, do kterého včelaři ze Záměle a Potštejna tehdy patřili. Začátky byly skromné, ale spolková činnost sílila a již v roce 1930 měl spolek 25 členů. Dnes, kdy jsme občanským sdružením, máme 39 členů, kteří chovají 390 včelstev umístěných v katastrech obcí Proruby, Polom, Záměl a Potštejn.

Devadesáté výročí

V letošním roce tedy slavíme devadesát let od založení spolku včelařů. V současném přetechnizovaném světě jsme mezi těmi vyvolenými, kteří jsou svým koníčkem bytostně svázáni s přírodou. Takových zálib není mnoho. Jsme jako všichni lidé její nedílnou součástí, ale máme tu výhodu, že jí přes námi chované včely můžeme i dost výrazně pomáhat. Jakkoliv můžeme být na to hrdi, o to větší máme zodpovědnost za zachování a především za zlepšování životního prostředí v obcích, kde včelaříme.

Včely prokazují neocenitelné služby zemědělství, spolupodílejí se na ekologii krajiny, jsou nezbytné pro přežití většiny rostlinných druhů. Produkce medu je vlastně úplně podružná, protože 90 % svých výkonů včela odevzdává přírodě a jen zbývajících deset procent jde na tvorbu medu a vosku. Důležitost včel potvrdil svým výrokem i zakladatel moderní fyziky, geniální vědec Albert Einstein, když prohlásil : „Zmizí-li včela ze světa, zbývají lidstvu poslední čtyři roky života.“

I proto se včelaři snaží, aby včel bylo co nejvíc a aby byly zdravé. Právě nemoci a škůdci jsou však značným problémem. Se zhoršujícím se životním prostředím v uplynulých třiceti letech výrazně stouplo riziko onemocnění včel. Naštěstí včely zatím za pomoci včelaře stále v boji se škůdci vítězí.
Práce se včelami je koníčkem, je ale i srdeční záležitostí. Přes všechny problémy s nemocemi včel, přes finanční náročnost chovů i přes rozmary počasí, které v posledních letech včelám nepřeje, jsou včelaři optimisté, kteří nezanedbávají ani spolkový život.

Naše základní organizace pořádá každoročně týden po potštejnské pouti autobusový zájezd pro své členy. Navštěvujeme významné včelařské provozy. Součástí výletu je vždy i návštěva historické či kulturní památky nebo přírodní zajímavosti. Máme i velmi dobrou spolupráci se sousedními organizacemi, hlavně z Vamberka a Rychnova nad Kněžnou, řady akcí se účastníme společně. Vloni po skončení včelařské sezony jsme pro včelaře a jejich rodiny i další přátele včel uskutečnili v Potštejně setkání u ohně, které jsme nazvali Den včelařů. Akce měla výborný ohlas a určitě se i z ní stane tradice. Nejen proto, že opékané sele i další pochutiny byly vynikající, ale hlavně proto, že se včelaři a jejich partneři poznali i jinak než jen u včel.

Každoročně také pořádáme přednášky a besedy se včelařskými odborníky. Zájemci tak mají možnost konzultovat problémy s kapacitami v oboru včelařství, případně jim sdělit i své zkušenosti.

Jako občanská organizace máme zájem o okolí. Nejde jen o přírodu, to je v náplni naší práce. Dobře spolupracujeme s obecními úřady v Potštejně i v Záměli. Máme štěstí, že vedení obou obcí včelařům fandí. Ve spolupráci s Obecním úřadem Potštejn jsme již v roce 2006 umístili na pot〜štejnský hrad prosklený úl. Všichni návštěvníci tak mohou každoročně od května až do října vidět nejen včelu, trubce a včelí královnu, ale i jejich práci, život. A to zcela bezprostředně a bezpečně Každoročně pořádáme v obou obcích i sběr železného odpadu, organizujeme i sběr vyřazených autobaterií. Dobrou spolupráci máme i s potštejnskou školou.

Med jako lék

O užitečnosti včel jsou přesvědčeni asi všichni lidé. Přesto si mnohdy neuvědomujeme, že včelí vosk je nenahraditelnou surovinou v kosmetickém průmyslu, že včelí jed je nezbytný pro lékařství a farmacii, že včelí propolis je významnou součástí řady léků. Všichni ale známe med. Český med je velmi ceněn. Jeho kvalita je totiž vynikající. To je skutečnost doložená rozbory medu i metodikou včelaření v České republice. U nás je stoprocentní záruka, že v medu nejsou přítomna žádná residua antibiotik, protože naši včelaři je ze zákona nesmí používat. U nás nemohou být v medu ani residua jakýchkoliv jiných léčiv, protože do vytočení medu je přísný zákaz jejich použití. Pyl a nektar je z našich kvetoucích stromů a květin. Tedy z prostředí, kde od narození žijeme. Nektar a pyl z exotických rostlin nemusí naše tělo snášet; může reagovat různými alergiemi. Proto nákup medu přímo od včelaře je jistotou jak jeho pravosti, tak jeho kvality a nezávadnosti.

Letošní rok je pro naši organizaci významný devadesáti lety trvání, které oslavíme v září společně se všemi spoluobčany Potštejna. Je pro nás i výzvou, abychom smazali deficit, který nastal v počtech včelstev v celé naší republice v loňském roce. Chceme letos vychovat nejméně třicet nových včelstev. Je to nesnadný úkol, ale pro každého včelaře je posláním plnit cíle vedoucí k zkvalitnění životního prostředí, k dosažení shody mezi člověkem a přírodou.

Rostislav Vondřejc