Po dobu konání výluky budou všechny osobní a spěšné vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu. K výlukám dojde z důvodu údržby železniční tratě, kácení stromů, odstranění vegetace a čištění skal.