Na jejich bezpečnost zejména v okolí škol opět dohlíží policisté. Pozor si však musí dávat i děti samotné.
Například při přecházení komunikace. Neexistují pouze přechody pro chodce, ale také místa pro přecházení, a je dobré si uvědomit, v čem se liší. Přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců a označené příslušnou dopravní značkou. Každý přechod pro chodce musí být na vozovce vyznačen vodorovným dopravním značením – tedy takzvanou zebrou – a v některých případech i svislými dopravními značkami. „Na přechodu má chodec přednost, ale nikoli absolutní," upozorňuje Rudolf Petřík, vedoucí dopravního inspektorátu v okresním městě.

„Chodci mají povinnost se před vstupem na přechod přesvědčit, že ho mohou bezpečně přejít, to znamená, že vozidlo je schopno bezpečně zastavit. Velmi nutná je vizuální komunikace neboli oční kontakt mezi chodcem a řidičem," vysvětluje.
Místa na přecházení nejsou na rozdíl od přechodů označená a chodci na nich přednost nemají. Slouží pouze pro snadnější překonání silnice a mívají podobu ostrůvku nebo bezbariérového sníženého okraje chodníku. Nenahrazují ale přechody pro chodce. Obě tato místa je chodec povinen při přeházení užít, pokud jsou blíže než padesát metrů.

Na začátek školního roku jsou rychnovští policisté připraveni. „Celý týden bude Policie ČR i obecní policie dohlížet ve významných časech nad bezpečností silničního provozu nejen u škol, ale i u frekventovaných přechodů pro chodce. Zítra v okrese proběhne akce „Zebra se za tebe nerozhlédne", jejímž hlavním úkolem je propagace a osvěta správných zásad chování účastníků silničního provozu na přechodech pro chodce," uzavřel Rudol Petřík.