V celém Česku se totiž každoročně přihodí stovky úrazů a nehod, které způsobí pyrotechnika, která je dokonce primárně určena pro běžné spotřebitele a měla by být bezpečná. Pyrotechniku navíc často „obsluhují“ i děti a mladiství.

Ačkoli se kontrolou pyrotechniky zabývají různé orgány, uhlídat nelze všechno. Především pak pyrotechniku, kterou si lidé zakupují na tržnicích nebo objednávají na internetu například z Číny.

Vyvarujte se nákupu 
neověřených výrobkůOdborníci radí nenakupovat výrobky bez zkušební značky, i kdyby byl obal sebehezčí.
Zásadně nekupovat výrobky, které jsou viditelně poškozené (vysypávání složí, nalomené stabilizační nosníky raket, poškození obalů sad výrobků, deformované výmetné trubice a další změny, které mohou ovlivnit chování výrobku).
Výrobky tedy kupujte jen v původním balení výrobce.
Stejně tak nekupovat výrobky vyšších tříd (II., III. a IV.) na stáncích.
Kupovat pouze výrobky opatřené návodem na použití v českém jazyce 
a tento návod plně respektovat.
Používat výrobky schválené zábavní pyrotechniky, nikoliv výrobky 
podomácky upravené případně vojenské imitační prostředky.

„Bezpečné pyrotechnické výrobky pro zábavné účely musí být ověřeny podle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Prakticky to znamená, že dovozce nebo výrobce tohoto zboží před uvedením na trh v České republice předloží výrobky a jejich varianty k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,“ říká Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Úřad provede ověření, vyhodnotí bezpečnost výrobku, návod na použití a likvidaci selhaného nebo vadného výrobku, správnost zatřídění do třídy nebezpečnosti a vydá certifikát typu se zkušební značkou.

Dbejte na to, abyste 
dostali český návodNikdy nekupujte zboží, na kterém chybí návod v češtině (toleruje se i slovenština).
Na výrobku musí být označený výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti. U pašovaných výrobků tato certifikace chybí. Každý certifikovaný typ výrobku je opatřen dovozcem nebo výrobcem zkušební značkou na nejmenším spotřebitelském balení nebo na jednotlivém výrobku.
Vysvětlení ke zkušební značce: XXX znamená číslo certifikátu, YY znamená rok vydání, Z-Z znamená třídu nebezpečnosti.
Z návodu musí být jasné, jak se výrobek uvádí v činnost, jaká je bezpečná vzdálenost osob, případně jiných snadno zápalných látek od výroku.
Mělo by zde být uvedeno místo možného použití – některé prostředky se dají použít i v místnosti.

Spotřebitel se také může orientovat podle tříd nebezpečnosti. Výrobky třídy I. lze prodávat stánkovým prodejem bez omezení věku. Věkovou hranici pro nabývání výrobků třídy I. může stanovit dovozce nebo výrobce.

„Pro klidný silvestr rodičů doporučujeme při nákupu a použití těchto výrobků přítomnost osoby starší 18 let," poznamenává Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů .

Dodržujte rady odborníků 
při manipulaci s rachejtlemiDbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího – včetně zvířat.
S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství daleko od obydlí tak, aby nemohlo dojít například k vniknutí světlice do oken či zapálení střechy nebo zapálení aut a keřů.
Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení.
Zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit do oken či dokonce na sebe sama či ostatní lidi.
Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.
I její skladování před použitím musí být mimo dosah dětí.
Pozor si dejte také na zvukové efekty nejrůznějších petard.
I když nejsou nebezpečné z požárního hlediska, mnohdy jsou doprovázeny značnými zvukovými efekty.
Ty mohou v případě nevhodného odpálení poškodit sluch.
Pokud si chcete udělat radost něčím větším, například ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba.
Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj oficiální.
Ti, kteří se zábavní pyrotechniky nechtějí vzdát, by se měli při jejím odpalování vyhýbat parkům, zimovištím vodních ptáků, místům s krmítky a podobně.
Ve městech je pak dobré takovéto oslavy centralizovat tak, aby zvířata měla možnost úniku do klidnějších míst.
Lidé by po sobě také neměli zapomenout uklidit vzniklé odpady.

Výrobky třídy II. nelze prodávat stánkovým prodejem, ale pouze v objektech k tomu schválených. Věková hranice pro nákup výrobků druhé třídy je stanovena nad 18 let.

„Doporučujeme nepoužívat výrobky pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků snižujících pozornost. Dále doporučujeme dodržovat návody na použití a zvážit vhodnost místa použití (dopad zbytků, například stabilizačních nosníků raket)," popisuje Libor Dupal.

Výrobky třetí třídy si může pořídit jen ten, kdo vlastní platný průkaz odpalovače ohňostrojů, a jsou neprodejné ve stáncích.

Pyrotechniku pořizujte 
ve stálém, kamenném obchoděPyrotechniku nakupujte vždy v kamenném (stálém) obchodě – nikdy ne na tržišti nebo na stánkovém prodeji.
I když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit a pak jeho chování nemusí odpovídat tomu, co uvádí návod.
Na stánku také může být zboží „padělané", tak jako jsou oděvy a obuv.
Při zakoupení padělané pyrotechniky si ale eventuální následky ponesete po celý život.
Uvědomte si, že stánkařům většinou nejde o ochranu vašeho života a zdraví, ale jen a pouze o výdělek.
Nenakupujte pyrotechniku po internetu z Číny. Nemusí splňovat všechny bezpečnostní nároky.

K výrobkům čtvrté a páté třídy by se běžný spotřebitel neměl dostat vůbec a jejich prodej je upraven speciálními pravidly.

Pokud si svátky bez světelných efektů nedovedete představit, dbejte na základní pravidla při používání pyrotechniky. „Po nákupu uschovejte pyrotechniku doma v chladnu, ale ne ve vlhku, a daleko od zdrojů tepla jako jsou radiátory, kamna, komíny a podobně," radí předseda Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal.

Poznamenává také, že při používání pyrotechniky je nutné se vždy pečlivě řídit přiloženým návodem.

Velký důraz klade na bezpečnost, obzvlášť když pyrotechniku odpalují děti a mladiství. „Děti mohou odpalovat pouze výrobky první třídy, nikdy ne druhé nebo třetí, a to ani pod dohledem dospělých," vzkazuje Libor Dupal s tím, že při manipulaci s pyrotechnikou nikdo nesmí mířit rachejtlemi na sebe ani na druhé. „Při špatném zacházení může ublížit nebo i zabít téměř cokoli, stačí, když se třeba světlice trefí do oka nebo do úst," varuje.

S pyrotechnikou se podle jeho slov nesmí manipulovat v opilosti ani pod vlivem jiných látek, odpalovat by ji měl pouze střízlivý člověk.

„V žádném případě nepoužívejte amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty. Kupované výrobky se nesnažte doma ještě „vylepšit", riziko úrazu je příliš velké," dodává Libor Dupal s tím, že rakety a římské svíce se nikdy nemají držet při odpalování v ruce, ale musí být zasunuty do pevného držáku postaveného na zemi.

Ohledy je nutné brát na sousedy i němé tváře

 Velké rány a ohňostroje jsou noční můrou mnoha pejskařů, jejichž mazlíčci trpí na Mikuláše a silvestra každoročně panickou hrůzou. Nejen k psím uším ale rány doléhají.

Petardy a další pyrotechnika je velmi nebezpečná také pro volně žijící zvířata. Zvířata mají citlivější smysly než my.

Velké rány jim mohou poškodit sluch a spolu s doprovodnými světelnými efekty je dokáží silně vyděsit. Vyplašená zvířata při útěku nejsou opatrná a mohou se v panice zranit nebo dokonce zabít.

Zábavní pyrotechnika netrápí pouze zvířata u chat, na vesnicích, anebo například okolo různých výletních míst, kde je obvykle klid.

Zvířata žijí přece také ve městech. V keřích se před zimou schovávají drobní ptáci, na městských vodních tocích a rybnících nezřídka zimují labutě a kachny a ze savců ve městech v průběhu zimy snadno potkáte kupříkladu třeba veverky.

Oslavy je dobré centralizovat

Ptáci v panice mohou narazit do různých překážek. Nejčastěji do větví, prosklených ploch anebo do drátů elektrického vedení.

Savci zas naráží do plotů anebo se zvyšuje riziko, že vběhnou pod auto.

V noci navíc nebezpečí roste. Za tmy se denní zvířata hůře orientují a rány je vytrhnou ze spánku.

Přitom stačí málo. Vyměnit petardy a dělobuchy například za prskavky či různá blikátka.

Ti, kteří se zábavní pyrotechniky nechtějí vzdát, by se měli při jejím odpalování vyhýbat parkům, zimovištím vodních ptáků, místům s krmítky a podobně.

Ve městech je pak dobré takovéto oslavy centralizovat tak, aby zvířata měla možnost úniku do klidnějších míst. Lidé by po sobě také neměli zapomenout uklidit vzniklé odpady, aby kvůli své zábavě nezatěžovali okolí a přírodu.