Padělají se výrobky všeho druhu, od DVD nosičů, léků až po automobily. Nejnebezpečnější jsou zejména padělky spotřebičů využívajících elektrickou energii, hraček a léků a nově i dopravních prostředků – automobilů a motocyklů.

Hledejte proto na výrobku i jiné označení prokazující pravost výrobku, nebo hologram, vodotisk na záručním listu, speciální papír apod., které se již padělají hůře a nesou pro padělatele zvýšené náklady na výrobu padělku. Také platí, že daleko menší procento výskytu padělků je v kamenných obchodech než na tržnicích.

V důsledku použití zástupných materiálů či jiné technologie výroby je v lepším případě spotřebitel ohrožen pouze na majetku. Například u elektrických výrobků hrozí zkrat a následný požár. V horším případě jsou lidé ohroženi přímo na zdraví nebo na životě, například z důvodu možného elektrického výboje či použitých materiálů nebezpečných pro lidské zdraví.

Velkým problémem posledních let je rozšiřující se výskyt padělků léků. U padělaných léků, pokud pomineme riziko nulového efektu, hrozí také různé vedlejší účinky či dokonce trvalé poškození zdraví, v krajním případě smrt.

U padělků motocyklů, automobilů je daleko větší riziko úmrtí při dopravní nehodě, jelikož takové padělky nemohou splňovat požadavky na bezpečnost dopravních prostředků, které jsou zákonem vyžadovány či se k nim hlásí sami výrobci.

Sdružení obrany spotřebitelů proto varuje před užíváním padělaných výrobků. Nepoužíváním takových výrobků lze předejít úrazu, smrti nebo újmě na majetku způsobené vadou padělaného výrobku, či užitými materiály.

U padělků nelze o dodržení zákonných norem na bezpečnost výrobků hovořit. K výrobě padělků v závislosti na druhu zboží jsou užívány zástupné materiály a technika zpracování není na takové úrovni jako u původních výrobců. (vab)

Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů