Akce s názvem František Kupka, malíř a vlastenec, kterou připravil Mikroregion Rodný kraj F. Kupky začíná v 18 hodin. Pořadem provázejí Petr Poláček a Pavel Anděl. O hudební doprovod se postarají Milan Šesták a Sam Adamský.

František Kupka, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství se narodil jako nejstarší z pěti dětí v rodině notářského úředníka v Opočně. V roce 1914 odešel dobrovolně na frontu jako člen roty Nazdar, v bitvě u řeky Aisne byl raněn. Byl vyznamenán Řádem důstojníka Čestné legie a za své zásluhy v armádě získal hodnost kapitána.