„Z celkové nabídky 33 pozemků jich máme z prvního kola zamluveno 12. Původně jich bylo 13, ale jeden zájemce odstoupil od smlouvy,“ komentoval zájem o první kolo starosta Štěpán Jelínek.

Jak doplnil, podmínky pro druhé kolo se nezměnily. Zájemci své nabídky doručí na podatelnu Městského úřadu Opočno v zalepené obálce označené v pravém horním rohu „Lokalita Ořechová pozemek parc.č. (daného pozemku)“ nejpozději do termínu uvedeného u daného pozemku. Otvírání nabídek bude probíhat 15 minut po termínu pro podání nabídky v zasedací místnosti Městského úřadu Opočno. V případě více zájemců bude proveden výběr obálkovou metodou nejvyšší nabídce s možností navýšení kupní ceny v dalších kolech.

„Je pravda, že někteří jedinci využili toho, že jsme nijak neomezili počet pozemků na osobu a spekulovali. Měli jsme zde případy, kdy si jedinci za den vydražili všech pět pozemků, což další účastníky dražby odradilo. Přesto jsme nechali pravidla stejná, pouze jsme nabídku inzerovali do širšího okolí,“ doplnil.

Pozemky budou prodávány formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní s podmínkou, že nejdéle do 2 let po převzetím pozemku budoucím majitelem bude zapsána rozestavěná stavba rodinného domu do evidence katastru nemovitostí. Minimální cena je stanovena 600,-Kč/m2.