Při tradiční neratovské pouti oslavilo zdejší sdružení pro záchranu kostela patnáct let od svého založení.

stela.
„Poutní slavnosti jsme se letos rozhodli spojit s výročím sdružení. Pro tuto významnou událost jsme zhotovili i příležitostné poštovní razítko, kterým otiskujeme poštovní zásilky, zaslané v době slavností ze zdejší neratovské poštovny. Na razítku je kostel a postavičky dospělých a dětí. To symbolizuje návrat života do neosídlené obce Orlických hor,“ popsal jedinečnost slavností Ludvík Klimeš ze Sdružení Neratov.
Každý den v době oslav byly vedeny hodinové mše, večery pak ožily koncerty Oborohu, Karla Diepolda s hosty a při závěrečném dni vystoupila s hrou na klavír Helena Suchárová s violoncellistou Martinem Škampou. „Sobotní odpoledne patřilo i tradičnímu Běhu Terryho Foxe. Trasa o délce čtyř kilometrů vedla krásnou přírodou hor s výhledem na Polsko,“ uvedl Ludvík Klimeš.
Jedinečnost události a celého místa potvrdila i turistka Lenka Janková. „Do Orlických hor jsem přijela z Vysočiny strávit dovolenou. O Neratově jsem se dozvěděla z publikací, ale že se zde zrovna budou odehrávat poutní slavnosti jsem nečekala. Je to jistě zajímavé, což dokládá i samotná historie kostela,“ popsala dojmy po ukončení mše v kostele. Rovněž dodala, že obdivuje aktivitu zdejšího sdružení a jejich zapálení do rekonstrukce kostela.

Co se do tištěného vydání nevešlo:

Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet na obnovení poutního místa smíření v Neratově tím, že přispějí k výstavbě, vybavení a provozování sociálních, charitativních, event. zdravotnických zařízení, která budou sloužit potřebným lidem. Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní.

Sdružení Neratov je občanské sdružení ve smyslu Zák. č. 83/90 Sb. O sdružování občanů a je registrováno MV České republiky č.j. VSC/1-14940/92-R ze dne 11.9.1992.

Cílem Sdružení Neratov je:

  • Pomoc lidem v nouzi zaměřená především na děti opuštěné nebo s fyzickým či mentálním postižením, zvláště formou pěstounské péče, na lidi s mentálním postižením, především formou opatrovnické péče v rodině a na lidi, kteří mají potíže s adaptací v běžném životě.
  • Rekreační pobyty pro skupiny dětí s postižením v prostorách Sdružení.
  • Vybudování farmy a chráněných dílen jako pracovní příležitosti pro stálé obyvatele a pracovní terapie pro postižené.
  • Budování zázemí pro rodiny ochotné žít s lidmi s postižením v souladu s uvedenými cíly - výstavbou rodinných domků nebo adaptací stávajících budov.
  • Vytvoření různorodých činností a prací tak, aby postižení mohli v nestálosti povahy přecházet na jiná pracovní místa a tím čelit případným depresím či útěkům.
  • Obnovení života pohraniční obce.