"Během oprav dojde k celkové rekonstrukci vozovky včetně aktivní zóny, budou vybourány betonové obrubníky, stávající uliční vpusti včetně přípojek a nahrazeny novými, dojde k seříznutí stávající krajnice. Doba pro dokončení stavby je 6 měsíců, doba pro uvedení do provozu 5 měsíců. Zhotovitelem bude firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za smluvní cenu 31,96 milionů korun bez DPH. Opravy jsou rozděleny na tři etapy o délce cca 550 m, 280 m a 157 m, během nichž dojde k úplné uzavírce komunikace," informovalo ŘSD.

Rekonstrukce by měla skončit do 27. listopadu. Navržená objízdná trasa bude po celou dobu uzavírky vedena po trase silnice I/11 - Vamberk, Rybná nad Zdobnicí, Helvíkovice, Žamberk, dále po silnici II/312 – Dlouhoňovice, Hejnice, České Libchavy a zpět na silnici I/14. Objízdná trasa je navržena obousměrně a bude vedena na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.