Na Bělisku, kde se akce konala, probíhal celý den bohatý program. Nastoupily tu například družstva 4. okrsku, hasičům byla předána řada ocenění, vystoupily také úspěšné kostelecké mažoretky, hasiči předvedli ukázky soutěžních disciplín a jejich zásahů.

„Sobě ku cti a druhým ku pomoci,“ připomněl krédo hasičů Jan Brandejs, který společně s potštejnským starostou Petrem Dostálem na akci přivítal hasiče i diváky.

Starosta zase nezapomněl připomenout, že v Potštejně fungují i další spolky –

například zahrádkáři a včelaři – a pochválil jejich činnost. „Musím také poděkovat místním ženám, které jsou opravdu velmi aktivní a to je moc dobře,“ dodal starosta Petr Dostál.

Na akci vystoupili také záchranáři či místní ochotníci ze spolku Orlice. Na pódiu zahrálo i několik kapel. Pro děti byly připraveny středověké soutěže a hry.

Doprovodný program se uskutečnil také na místním zámku. V zámeckém parku se tančily barokní tance.

Na nedaleké Vochtánce se konalo burčákobraní a zvěřinové hody. Zahrála tu cimbálová kapela.