Naše obec je častým cílem turistů, především díky potštejnskému hradu. Proto jsme připravili řadu novinek. Zmíním třeba možnost ražby historických mincí. Jelikož je tento rok ve znamení 700 let od narození Karla IV., i tomuto tématu je věnován na našem hradě prostor.

Pro děti jsou pak připraveny celodenní zajímavé akce. Ve velkém centru zájmů je i tradiční pouť. Na tu se také pečlivě připravujeme. Konat se bude od 20. do 22. května. Celkově je pak pro tento rok v Potštejně naplánováno více jak 75 kulturních akcí všeho druhu.

V praktické rovině jsme řešili a řešíme opravy komunikací. Týká se to především průtahu komunikace I/14 I. třídy. V centru zájmu je již několik let úpravna vody, která se týká i obcí Záměl a Doudleby. V průběhu několika let se nám podařilo zateplit zdejší školu a středisko. Současným problémem je stav hasičské zbrojnice a potštejnského informačního centra. Připravujeme projektovou dokumentaci a snažíme se dosáhnout na dotace, protože se jedná o nákladnou rekonstrukci. (pn)

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" přinášíme pravidelně každé úterý, pořadí obcí je dáno abecedně.