Kraj investuje bezmála 5 milionů korun. Vymění se trasa linky číslo 1 spojující horní a dolní areál nemocnice. Potrubní pošta v nemocnicích zajišťuje dopravu zdravotnického materiálu, například biologických vzorků nebo léků. V náchodské nemocnici propojuje oba samostatné areály. „V první etapě rekonstrukce dojde k výměně potrubí na lince číslo jedna.

Trasa zůstane beze změny a k potrubí se přiloží nové vedení optického sdělovacího kabelu a kabel pro elektronické zabezpečení revizních šachet potrubní pošty," uvedl radní pro investice Josef Dvořák.
Revizní šachty slouží ke kontrole potrubí a v případě poruchy nebo zaseknutí pouzdra slouží k jeho vyproštění. Délka linky číslo jedna je 580 metrů, přičemž 500 metrů je uloženo ve výkopu. Náklady na její rekonstrukci dosáhnou 4,8 milionu korun.