Poskytnou například základní i odborné sociální poradenství, pomohou s žádostí o sociální dávky, zprostředkují pomoc při potížích s dluhy a exekucemi, zajistí pomoc psychologů, psychoterapeutů, sociálních služeb. Sociální pracovnice dále mohou pomoci zprostředkovat ochranné pomůcky (respirátory, roušky).

Aktuálně mají k dispozici omezené množství respirátorů, které Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška získal pro občany v nouzi, kteří nemohou požádat z různých důvodů úřad práce o finanční podporu na jejich nákup či pro seniory v nouzi nebo ohrožené, kteří si je nejsou schopni zajistit jiným způsobem. Sociální pracovnice mohou získat pro potřebné občany potravinovou pomoc i materiální pomoc ve formě ošacení.

Výkon sociální práce je i v situaci omezujících protiepidemických opatření zabezpečován v úředních hodinách Městského úřadu Dobruška. V neúředních hodinách jsou řešeny neodkladné záležitosti na základě objednávky předem a akutní, nouzové a krizové případy. V případě potřeby volejte 777 418 284 nebo 606 743 984.