Důvodem bylo slavnostní zahájení projektu, který si klade za cíl upozornit veřejnost na statečnost české aristokracie v době smrtelného ohrožení republiky.

Tehdy v letech 1938 a 1939 vydali zástupci 33 šlechtických rodů prohlášení, v nichž vyjadřovali bezvýhradnou věrnost své vlasti.

„Byly to statečné činy a někteří signatáři za ně byli posláni do koncentračních táborů nebo jim byl nacisty zabaven majetek. Příslušníci šlechty to ale chápali jako svou povinnost, protože cítili své sepětí s národem," vysvětlil důvody vzniku projektu „Šlechtická poselství" Zdeněk Nováček, majitel potštejnského zámku a organizátor akce.

O tehdejších událostech se nemluvilo následující 70 let a tak si dnes velká část veřejnosti ani neuvědomuje, že potomci mnoha starých českých rodů žijí stále mezi námi a snaží se být nadále nositeli ctností, které v dnešní společnosti často schází.

Po nedělní mši celebrované pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou byl na zámku představen záměr vytvořit do září roku 2013 expozici mapující tehdejší události. Dostalo se i na charitu, protože účastníci si mohli zakoupit obrázky svých rodových sídel, které namalovaly postižené děti ze zařízení Modrý klíč.