Obec ležící na dohled od zříceniny středověkého hradu Potštejna není příliš velká rozlohou ani počtem obyvatel, ale zdejší kulturní život přitahuje pozornost lidí z širokého okolí.

„Jsme z Vamberka, ale do okolí Potštejna často vyrážíme na výlety. Tady v Záměli jsme už po několikáté a líbí se nám tady," svěřila se Hana Svobodová, která přijela i s rodinou.

Kostýmů víc nebylo

Dopolední počasí sice na Štědrý den vybízelo spíše k tomu zůstat u televize, ale množství lidí takovým svodům odolalo a vydalo se právě do Záměle. Zde se konala tradiční akce, která byla zároveň tou poslední, již si pro letošek připravilo občanské sdružení Má vlast – můj domov.

„Doufala jsem, že se nám podaří zajistit větší účast lidí v kostýmech. Vypadá to ale, že nikdo nový se nepřidal. Přesto si myslím, že podívaná je dostatečně atraktivní a hlavně děti mají radost z přítomnosti živých zvířátek," zhodnotila Marie Červinková z občanského sdružení Má vlast – můj domov s tím, že za poněkud nižší návštěvností rozhodně stálo nepříliš vánoční počasí.

Akci odstartoval po desáté hodině dopolední komentovaný příchod Marie a Josefa do Betléma. Tam brzy spočinul v připravených jesličkách i malý Ježíšek. Zpráva o jeho příchodu na svět se rychle rozšířila a záhy tak k němu přispěchali i tři králové. Pocit nevšednosti dodávala jako vždy i přítomnost andělů. Živá scéna poutala pozornost všech přítomných a malý „Ježíšek" si tak rozhodně užil více než jen „svých deset minut slávy".

Světlo vozí už roky

Vedle nevšední podívané čekalo na návštěvníky i teplé občerstvení a možnost připálit si od betlémského světla. To je do Záměle již tradičně přiváženo z fary ve Vamberku. Tento zvyk zde udržují již dlouho a dávno před tím, než se začal živý betlém pořádat, chodili si zájemci pro plamínek domů k Marii Červinkové.

Občanské sdružení chystá i na příští rok řadu akcí, díky nimž se mu daří postupně opravovat historický objekt někdejšího hostince, kde se měl svého času zastavit i Otec vlasti – Karel IV.

Jak tradice vznikla:

Živý betlém pořádali letos v Záměli potřetí.

Iniciátorkou této akce byla Marie Trejtnarová z občanského sdružení Má vlast – můj domov.

Cílem bylo zpestření a oživení daleko starší akce – rozdávání betlémského světla.

Hrané scény se pravidelně účastní maximálně deset lidí ze Záměle a Potštejna.