I poslední dny ve funkci se však neoblíbený ředitel, jak se zdá, snaží využít k vyřizování účtů. Jak jinak si vysvětlit to, že kraji vrátil dvou set tisícovou dotaci určenou na odměny učitelů i na pomůcky dětem.

Rodiče: Bereme to jako pomstu

„Sto tisíc korun bylo na pomůcky pro žáky a devadesát pět tisíc na odměny učitelům,“ říká předsedkyně Rady rodičů Marie Petruželková. „Když jsme to zjistili, okamžitě jsme se ohradili. Dokážu pochopit, že když měl spory s učiteli, nechce jim vyplácet odměny. Pokud na to ale mají doplácet i děti, tak to už je skutečně moc,“ zlobí se Petruželková.

Dalo se prý čekat, že Netušil neodejde ze školy jen tak a svým kritikům ještě pořádně „zatopí“. Sám také veřejně hrozil podáním dalších trestních oznámení. „To, že se ale bude mstít i dětem, to nikdo nečekal. Poslala jsem stížnost na Ministerstvo školství, aby chování ředitele prošetřili,“ dodala.

Škola peníze nepotřebuje?

Deník pátral po důvodu, proč ředitel vrací peníze, které by mohly pomoci rozvoji školy. V zápisu z jednání školské rady, které se ředitel účastnil stojí, že učitelé nevyčerpali ani doposud přidělené finanční prostředky. Pro krajskou dotaci, by tak podle ředitele nenašli uplatnění.
„Je to jinak,“ říká předseda Rady školy Miroslav Hojný. „Učitelé dostaly sedm tisíc na každý kabinet, aby koupili tužky, papír i další kancelářské potřeby. Je pravda, že ne všichni je utratili. Byly to ale prostředky od města, které nám povolilo utratit je i v dalším roce. Sto tisíc korun od krajského úřadu je jiná položka, pro kterou by se jistě využití našlo,“ ujišťuje Hojný.

Také Rada školy se rozhodla proti jednání ředitele ohradit a poslala stížnost na Českou školní inspekci. „Nevyčerpání dvou set tisícové dotace považujeme za vážné pochybení ředitele. Peníze nedokázal využít nejen k motivaci učitelů, ale ani na nákup pomůcek, učebnic a nebo školení pedagogů,“ dodal předseda rady.

Ředitel Netušil: Za nic nemůžu

Ředitel se od vrácení dotace distancuje. Podle něj vše zavinila hospodářka školy, která dotaci bez jeho vědomí vrátila. „Byl jsem přesvědčen, že peníze jsou k dispozici a bude je možné utratit. Hospodářka však překročila své pravomoci a svévolně je odeslala krajskému úřadu,“ brání se Netušil.

Hospodářka nařčení odmítá. „Přišel až šestnáctého v pátek, tedy až den po jednání Rady Školy, kde byl za nevyužití dotace kritizován. Nejprve chtěl, abych sto tisíc z dotace narychlo utratila za multimediální tabule. Žádal to v době, kdy už uplynul termín, pro vyčerpání těchto peněz. Takový krok jsme považovala za nezákonný a proto jsem to odmítla,“ sdělila deníku hospodářka Bohuslava Kašparová. „Vím, že se teď snaží, aby krajské peníze mohl nakonec využít. To, zda se to povede, ale není jisté,“ dodala.

Jiří Máslo