Společnost Oredo, jež v kraji dopravu zajišťuje, první návrh řádu zveřejnila už 12. června na svých webových stránkách. K obnově jízdních řádů dochází každoročně.

Poslední změna v autobusové dopravě zvedla v některých obcích na Rychnovsku vlnu nevole.

Jednalo se především o místa, kde navazují spoje ze sousedního Pardubického kraje. Tam došlo k výrazné změně.