Snaží se tak vyhledat nový zdroj pitné vody, který by mohl zásobovat vodou obyvatele Dobrušky a také okolních obcí. Nový vrt by nahradil stávající zdroj pitné vody.
Náklady na tuto akci vyjdou na více než čtyři miliony korun.

Město Dobruška zažádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V současné době je zpracována projektová dokumentace, vlastní práce budou zahájeny po výběrovém řízení.