Představte si, že ležím na zemi. Jsem zraněná a v bezvědomí. Nedýchám, nevíte, jestli mi bije srdce. Navíc vidíte, že mám tepenné krvácení. Co uděláte?

Umělé dýchání

S těmito slovy jsem se na ulici obrátila na starší paní. Chvíli vypadá, že uteče, ale pak si to rozmyslí a začne vzorně odříkávat: „Pokud nedýcháte, poskytnu vám umělé dýchání z úst do úst. Jestliže nebije srdce, udělám nepřímou masáž. Jestli jsou obnoveny životní funkce, položím vás do stabilizované polohy a budu kontrolovat průchodnost dýchacích cest. Tepenné krvácení se zastavuje tlakovým obvazem. Pokud ho nelze přiložit, ucpe se rána prstem.“ Můžu si oddechnout, s Adélou Bořkovou jsem v bezpečí.

Proplesknu vás

Pro změnu si vybírám mladšího muže. „Ježišmarjá, krev? No fuj,“ děsí se. Snažím se ho přesvědčit, že mi jde o život. „Tak asi bych vám dal nějakej obvaz no…ale u tepny to krvácí nějak rychle, tak nevím,“ snaží se. Připomínám, že jsem v bezvědomí. „No bóže, vás trochu proplesknu,“ má v tomto bodě jasno. Nakonec dodává, že by asi zavolal sanitku a čekal. Ta mi ovšem není při vážném poranění tepny moc platná. Druhý pokus bohužel končí smrtí.

Stále naživu

Po chvíli si přeci jen dodávám odvahy a vydávám se dál volat o pomoc. Tepenné krvácení a bezvědomí simuluji ještě před několika dalšími lidmi. S výsledkem mohu být spokojená, ve většině případů bych přežila. Jen dva lidé z deseti nevěděli, jak ošetřit tepenné krvácení. Jeden netušil, co dělat s člověkem v bezvědomí.

„Na tepenné krvácení je nejlepší škrtidlo,“ vysvětloval další zachránce Richard Zezulka. To by se však mělo použít až v případě, že selže tlakový obvaz. Mohlo by totiž spíše uškodit. „Zaškrcení stáhne hlavně měkčí žíly, takže krev nemůže například z končetiny odtékat zpět do těla. Přitom ale tak dobře nezastaví krvácení z tepny jako tlakový obvaz. Mnohokrát se stalo, že jsme po příjezdu záchranky škrtidlo sundali a krvácení se spíše zmírnilo,“ uvedl oblastní ředitel Zdravotnické záchranné služby Libor Seneta. Někteří z dotázaných mě tedy připravili o končetinu. Ale díky nim jsem stále naživu.

Se škrtidlem opatrně…

Zásady první pomoci popisuje oblastní ředitel Zdravotnické záchranné služby Libor Seneta.

Jak správně ošetřit zraněného v bezvědomí?

Prvním úkolem je zjistit, zda zůstaly zachovány základní životní funkce, pro laika by měl být určující dech. Pokud zraněný dýchá, znamená to, že mu i bije srdce. V případě, že zraněný dýchá normálně, je nutné ho uložit do stabilizované polohy, kdy nehrozí udušení zvratky nebo zapadnutí jazyka.

Jakou pomoc poskytnout v případě, že zraněný nedýchá?

Pokud nedýchá, nebo slyšíte, že dech je abnormální, je potřeba začít s resuscitací. U dospělé osoby se doporučuje třicet stlačení na dva vdechy. Chybou ale není ani stlačování bez vdechů.

Co dělat v případě tepenného krvácení?

Důležité je stlačit krvácející místo, nejlépe se k tomu hodí tlakový obvaz, ale je možné použít cokoli čistého. Škrtidlo se může použít pouze v případě, že nepomůže obvaz a nesmí být utažené déle než dvacet minut. Většinou ale stačí obvaz. Když použije škrtidlo laik, může i uškodit.

(luc)