Toho kostelecká radnice poprosila o ztvárnění prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Dvou a půl metrová skulptura by se měla příští rok vrátit před budovu obchodní akademie nesoucí prezidentovo jméno. Odtud byla v minulost již dvakrát odstraněna. Některým lidem se však nelíbí materiál, ze kterého chce sochař Karel Bartáček dílo vytvořit - plast, respektive polyester.

Nabídku vytvořit sochu významné osobnosti nedostává umělec každý den. Jaká byla první reakce, když vám v ateliéru zazvonil telefon a kostelecká radnice vás požádala o vytvoření sochy prvního československého prezidenta?
Nejsem příliš pomníkový typ, ale již delší dobu myslím na to, že čtyřem osobnostem bych rád posloužil a vzdal poctu vytvořením sochy. Jsou to T. G. Masaryk, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů a Gustav Mahler. Takže to znělo jako naplňování snu. Blesklo mi hlavou, že příští rok- tedy v době osazování pomníku- budu mít stejně jako naše republika kulaté výročí zrodu- tedy já o polovinu méně a že mi to bylo zhůry posláno jako narozeninový dar.

Kostelecká radnice na vás prý dostala tip od ředitele hořické kamenosochařské školy Josefa Moravce. Ten to však odmítá. Kde je tedy pravda?
Pan Moravec nemluví pravdu, když tvrdí, že se se mnou nesetkal. Na jeho osobní pozvání jsem byl v jeho kanceláři na Hořické škole. Předal mi fotodokumentaci a kontakt na pana Pavelku. Tímto svým podivným a pro mě nevysvětlitelným chováním pan ředitel názorně demonstruje aktuálnost odkazu prezidenta Masaryka, který před sto lety řekl: „Problém dnešní není problém ekonomický, ale především mravní“. Jediné v čem nelže je, že jsme se nebavili o variantě pomníku z polyesterové pryskyřice.

O té se také pan ředitel zmínil a přirovnal takové dílo k trenýrkám. Co vy na to?
Bulvárním označením „trenky, ze kterých Masaryka nevytvoříte„ má pan ředitel na mysli právě polyesterovou pryskyřici. Zřejmě vůbec netuší, že tímto Kocourkovským tvrzením popírá nejen české ale i světové sochařství.

V jakém smyslu?
Tento materiál se běžně používá od šedesátých let minulého století. Zdeněk Pešánek – absolvent sochařsko – kamenické školy v Hořicích – tyto materiály používal dokonce ještě před válkou. Co by asi panu Moravcovi řekli klasikové naší umělecké scény jako například Nepraš, Milkov, Gebauer, Gabriel, z mladších autorů Černý, Díaz, Rittstein a celá řada dalších na to, že jejich sochy neexistují, protože pan Moravec nosí trenky a tak ví…

A proč jste na takto významnou sochu zvolil právě tolik diskutovaný materiál?
Kdybych byl básník tak řeknu, protože z polyesteru se vyrábějí lodě pohupující se v odlesku zapadajícího slunce a také křídla letadel plujících oblohou, ale jako přízemní sochař musím konstatovat, že mi přijde jako náhrada bronzu nejvhodnější.Jak je vidět na těch lodích a letadlech tak ten materiál něco vydrží.

Pokud se nepletu, tak i v minulosti se využívaly „náhražky“ za kvalitnější, ale dražší materiál?
To máte pravdu. Žijeme v zemi s bohatým barokním dědictvím a Baroko pracuje s iluzí. Myslí si snad škarohlídi, že barokní umělec nechtěl uctít Pána Boha, protože interiéry kostelů nejsou z pravého mramoru, ale jsou potaženy sádrou, která mramor imituje? Snižuje snad hodnotu barokní plastiky to, že materiál, ve kterém byla vytvořena, je přepatinován na jiný? Není snad důležitější idea, která dá dílu vzniknout než prostředky, které ji jen slouží? Povrchní odsouzení něčeho (co ještě ani nevzniklo) jen podle vnějšího obalu a ne podle obsahu a provedení je typickým příkladem rasistického myšlení.

A co dnešní doba a „náhražky“?
Moderní kompozitní materiály se běžně používají i v restaurátorství. Příkladů je nepřeberné množství, tak jen namátkou – kopie Onufria z Kuksu od M. B. Brauna umístěná před hotelem Interkontinental v Praze nebo kopie barokních soch světců na Silničním mostě v Čimelicích jsou epoxidové výdusky. Bezmála čtyřmetrová laminátová socha Prométhea od L. Martínka zdobí už přes třicet let nádražní halu v Kralupech nad Vltavou. Asi bychom se divili kolik soch ve veřejném prostoru je z tohoto materiálu, chodíme kolem nich a ani nás nenapadne, že bychom jimi měli opovrhovat.

Člověk má však přeci jenom v sobě spojení – socha – bronz či kámen.
Myslím, že otázka by neměla znít Z čeho?, ale Jak je zhotoven pomník T.G.M. Z pomníků, které vznikly na toto téma, jsou dva mému srdci nejmilejší a to hradecký Masaryk od O. Gutfreunda a brněnský od V. Makovského. Mojí ambicí je vytvořit k nim třetího rovnocenného bratra. Na to, zdali se to povede, si ovšem musíme ještě rok počkat.

Nakonec však nemusí zůstat kostelecká socha z polyesteru?
Kostelečtí projevili upřímnou touhu uctít odkaz pana prezidenta Masaryka jeho pomníkem a v tomto bodě se naše přání propojilo. Upřímně si vážím jejich odhodlanosti a v nejlepším slova smyslu občanské angažovanosti. Nebyli si jisti, kolik peněz se podaří sehnat, ale protože sochu této velikosti neuděláte za dva měsíce, a bylo potřeba začít s prací, ukotvili jsme ve smlouvě, že (seženou-li peníze) mají právo nechat přelít laminátový odlitek do bronzu. Je to, myslím, krásný příklad dynamického myšlení.