Na své kolegy se poprvé přišli podívat dnes již bývalí policisté, členové sdružení „Veterán Policie ČR". K setkání velkou měrou přispěl emeritní kapitán Josef Martinec, který se o rychnovskou základnu stará a které předsedá.

Šestnáct bývalých kolegů přivítal ve velké zasedací místnosti vedoucí rychnovského Územního odboru plk. JUDr. Zdeněk Hlaváček spolu se svým zástupcem plk. Ing. Vladimírem Vachem a velitelem Oddělení obecné kriminality npor. Bc. Richardem Chaloupkou.

Po přivítání a vzájemném představení se slova ujal vedoucí rychnovské policie plk. JUDr. Zdeněk Hlaváček a nastínil, co nového se zde v posledních letech uskutečnilo, k jakým změnám došlo a jaké jsou nové plány a cíle do budoucnosti.

Veterány pak pozval na prohlídku techniky ve dvoře budovy našeho odboru, kde na ně čekali dopravní a pořádkoví policisté s prezentací současné výstroje a výzbroje mužů zákona, služebních vozidel, motocyklu i jízdního kola. Novinkou pro bývalé kolegy bylo i vozidlo MKKC mobilní kontaktní a koordinační centrum, které policisté využívají při krizových situacích v terénu.

Závěrečná část setkání byla věnovaná ukázce modernizace práce policistů, která je dnes již zcela v režii počítačů a technologiemi s nimi souvisejícími. Sloužící policisté si naopak se zájmem vyslechli informace o činnosti sdružení „Veterán Policie ČR" a zejména pak osobní a pracovní příběhy svých bývalých kolegů.

Setkání proběhlo ve skvělé atmosféře a přineslo mnoho nového, pozitivního oběma stranám.

Záměr setkávat se se svými bývalými kolegy, čerpat z jejich zkušeností a potkat se s nimi při různých příležitostech, je příslibem pro budoucí úspěšnou spolupráci.

V současné době je v České republice 3 419 členů sdružení Veterán Policie ČR. V Královéhradeckém kraji je jich zaregistrováno 120 a z toho 19 je z Rychnovska.

Sdružením bývalých příslušníků policejního sboru vzniklo 15. listopadu 2007 jako občanské sdružení Veterán Policie České republiky. Jedná se o nezávislou, dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizaci sdružující bývalé policisty bez ohledu na dosaženou hodnost a služební zařazení.

Jedním z cílů sdružení je prohloubit a upravit vzájemné vztahy k účinnější spolupráci příslušníků Policie České republiky a bývalých policistů s cílem šířit dobré jméno Policie České republiky, jakož i pomoci v rámci svých možností v boji proti páchání trestné činnosti, zejména na úseku preventivní a výchovné práce.

Veteráni také mohou v souladu se zákonem o Policii ČR může na základě souhlasu policejního prezidenta nosit při vhodných příležitostech služební stejnokroj s odlišným označením znakem, který se umisťuje na levém rukávu stejnokroje PČR místo znaku, který užívají policisté ve služebním poměru.