Při svém návratu domů ze služby ve středu 8. dubna 2009 pomohl muži v bezvědomí, ležícímu na kraji frekventované silnice č. I/11 v Lípě nad Orlicí. Bezvládnému muži, jehož sužovaly křeče, poskytl neprodleně první pomoc a poté ihned telefonicky přivolal lékařskou pomoc. Podle lékaře Rychlé záchranné služby, který se s posádkou vozu dostavil na místo, policista dusícímu se muži, kterému uvolnil dýchací cesty a poté jej položil do stabilizované polohy, zcela jistě svým rychlým a správným zásahem zachránil život.

Praporčík Marek Fabián zároveň bezprostředně po zásahu kontaktoval i další složky Integrovaného záchranného systému, aby zajistil bezpečnost nejen nemocného muže, ale i dalších účastníků pomoci a silničního provozu na této frekventované trase.

Vedení rychnovské Policie ČR, které se o tomto skutku dozvědělo s časovým odstupem, navrhlo praporčíka Marka Fabiána na služební medaili Za statečnost.