"S příchodem jara se jako každoročně objeví i řidiči terénních motocyklů a čtyřkolek, kteří se vypraví do lesních porostů Orlických hor a podhůří. Kromě jízd v chráněné krajinné oblasti Orlické hory jsme i letos zaznamenali stížnosti a upozornění občanů na výskyt řidičů v chráněném území v údolí Benátek, v lokalitě přírodní památky Uhřínov - Benátky," uvedla policejní preventistka Alena Kacálková.

Stejně jako v předchozích sezónách se i letos policisté na dané lokality zaměří.

"V případě zjištění přestupkového jednání po zadokumentování přestupku čeká neukázněné řidiče sankce formou pokuty nebo postoupení věci příslušnému správnímu orgánu," dodala Alena Kacálková.

V lesích je zakázáno:

jezdit a stát s motorovými vozidly, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních.

Přestupkem fyzických osob je:

pokud bez souhlasu vlastníka poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem, jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních. Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč.