Šetření rovná se motto následujících dnů ve všech resortech. Postihne také policii v regionu, což nejen u zdejších policistů, ale i starostů potažmo obyvatel vyvolává vrásky na čele. Ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové Petr Přibyl v těchto dnech rozesílá informační dopisy a navštěvuje starosty měst, která by od příštího roku měla fungovat bez obvodních oddělení Policie ČR. Ta se v rámci úspor budou rušit, policii chybí peníze především na provozní náklady. Z této rovnice vyplývá, že strážci zákona by od ledna příštího roku měli opustit především ty služebny, které má policie v nájmu.

Policejní stanice by se v těchto městech zachovaly jen v případě, že by města byla ochotná hradit základní provozní náklady (vodu, topení, apod.) V podstatě tak samospráva bude suplovat státní správu.

Mezi oficiálně potvrzené obvody, které se mají na Rychnovsku rušit, patří Vamberk a Opočno. Nelze vyloučit, že rušení postihne i oddělení v Rokytnici v Orlických horách a v Týništi nad Orlicí. Především u horského centra se může jednat o problém. „Mým zájmem je, aby tu oddělení zůstalo, a udělám pro to maximum,“ tvrdí rokytnický starosta Petr Hudousek.

Samozřejmě ví, že rozhodující bude názor zastupitelstva Rokytnice i zastupitelstev dalších obcí. Informace o rušení policejních obvodů však přichází v době před komunálními volbami. Rozhodnutí o případném financování provozu policejních stanic tedy budou stejně čekat na nově zvolená zastupitelstva.

„Intenzivně o daném problému jednáme a oslovujeme představitele samosprávy, kterým poskytujeme základní informace a návrhy možného řešení, kdy jedním je účast na úhradě nákladů (úplná nebo částečná) za provoz některých objektů, ve kterých jsou dislokována obvodní oddělení,“ vysvětluje krajský policejní ředitel Petr Přibyl.

Upřesňuje, že krajský rozpočet na rok 2011 byl pokrácen o 20 % v mandatorních výdajích a o dalších 50 milionů korun v provozních výdajích. „Jedná se o tak velký objem finančních prostředků, kde spotřebu nelze řešit jinak než omezením činností v některých objektech Policie ČR,“ dodává Přibyl a pokračuje: „Soustředění a sestěhování policistů do větších objektů může ve svém důsledku znamenat ekonomické úspory a současně zhoršenou dostupnost policejních služeb v teritoriu, ale základní činnosti policie chceme podle rozpočtových možností zachovat. Všechny okolnosti bereme v úvahu, ale základním atributem je skutečnost, že nelze u rozpočtových subjektů deficitně hospodařit.“

Jak do hor?

Rokytnicko, kterého se může rušení rovněž dotknout, leží u otevřené hranice s Polskem, odkud často pochází různá kriminální činnost, obvod zde zajišťuje významnou rekreační oblast Orlických hor, kde se v zimě koncentruje velké množství turistů. „I teď jsme zaznamenali nárůst kriminality, například krádeže kamenných stírek – žlabů. Máme důvodné podezření, že skončily v Polsku. V posledních dnech zase Poláci kradli měděné lampičky na hřbitovech v pohraničí,“ přiblížil aktuální trestnou činnost v této oblasti velitel rychnovské Policie ČR Zdeněk Hlaváček.

Rokytnický starosta Hudousek nemíní situaci vzdávat. „Budeme přes poslance interpelovat ministra vnitra, zda je tohle vhodný způsob jak šetřit. U nás patří prostor obvodního oddělení policii, nehradí zde nájem, pouze náklady na provoz. Tak tomu moc nerozumím,“ upozorňuje Hudousek. Argumentuje, že z Rychnova nad Kněžnou je to například do Orlického Záhoří na Rokytnicku 40 km: „Víc snad k tomu není ani potřeba dodávat.“ Každý obyvatel Orlických hor a jejich podhůří si umí reálně představit, jak dostupná jsou tato místa v zimě. Hudousek přemítá, že po zrušení obvodu by zřejmě musel začít jednat s polskou policejní složkou, která by to měla do Orlického Záhoří blíž (cca 15 km). „Jestli by nám třeba nevypomohli v rámci integrace v Schengenském prostou a nepřevzali by službu nad údolím Orlice, když to bude z Rychnova tak daleko,“ uvažuje. Hudousek čeká na oficiální dopis od krajského policejního ředitele, který by měl dostat v těchto dnech a pak hned začne jednat o této situaci se starosty okolních obcí, kterých by se zrušení horského policejního obvodu rovněž výrazně dotklo.

Samotní policisté v regionu chápou rušení obvodů ve městech, která budou dosažitelná. „Opatření se samozřejmě nikomu z nás nezamlouvají, ale ekonomická situace nás tlačí k tomu, abychom zrušili obvody tam, kde k tomu máme podmínky. To je ve Vamberku a Opočně, kde máme další objekty v těsné blízkosti a je možné tam policii přemístit,“ má velitel rychnovské policie Hlaváček na mysli oddělení v Kostelci a Dobrušce, odkud by policisté vyjížděli. „V žádném případě území neopouštíme. Stálá čtyřiadvacetihodinová služba zůstane v Kostelci nad Orlicí, ve Vamberku budou působit hlídky a policisté, kteří dosud měli toto území na starost,“ popisuje konkrétní fungování. Podle něho se tím víc policistů může objevit v ulicích, protože jich nebude tolik čerpat volna za nepřetržité služby na malých útvarech. Opočno by stejným způsobem měla zajistit dobrušská služebna. V Dobrušce i v Kostelci sídlí policie ve vlastních objektech podobně jako v Opočně – tam však byl pro ni provoz hodně finančně náročný; ve Vamberku je v nájmu.

Vedení rychnovské policie však nepovažuje opuštění Rokytnice vzhledem k dojezdovým vzdálenostem a specifice rajonu za příliš šťastné. „Rušení právě i v Rokytnici jsem zažil už v roce 1984. Vše bylo tenkrát také řízeno přímo z Rychnova a nastaly velké problémy. Trvalo dlouho, než jsme dojeli k lidem, kteří očekávali naši pomoc,“ má zkušenost Hlaváček. Potvrzuje, že rekreační oblast, například nedaleké zimní středisko Říčky, je v zimě hodně navštěvované. Připomíná, že v minulosti v této oblasti působila ještě pohraniční policie v Bartošovicích a v Orlickém Záhoří. „Celý tento prostor bychom nyní vyklidili,“ upozorňuje šéf rychnovských policistů. Zdůrazňuje zároveň, že ze zákona však musí zabezpečit službu tak, aby dopad na obyvatelstvo byl minimální.