Proto by nikoho neměl překvapit zvuk střelby nesoucí se podzimní krajinou či štěkot loveckých psů.

Co to pro obyvatele v okolí honitby znamená? Předně by měli uposlechnout výzev a pokynů vedoucího honu, pokud se dostanou do blízkosti lovců. Majitelům psů se jejich povinnosti nijak nemění. „Volný pohyb psů v přírodě je omezen po celý rok,” upozornil Jiří Brandejs, předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku v Rychnově nad Kněžnou.

Lovecká sezona je v plném proudu a na Rychnovsku se na sklonku roku uskuteční desítky honů. Hlavní zodpovědnost má na nich vedoucí honu, který eviduje účastníky a kontroluje jejich doklady.

O loveckých akcích je přirozeně informována také Policie, která provádí namátkové akce. „Policisté kontrolují, zda u sebe myslivci mají platný lovecký lístek, zbrojní průkaz a potvrzení o povinném pojištění ke škodám. Kontrolují také technický stav a výrobní čísla zbraní,” sdělila Alena Kacálková, mluvčí rychnovské Policie.

Kromě toho policisté kontrolují, zda nejsou účastníci honu pod vlivem alkoholu. „Pokud policisté zjistí, že je myslivec pod vlivem alkoholických nápojů, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun, přičemž policisté mohou zadržet zbraň. Při opakovaném spáchání přestupku může přijít o zbrojní průkaz,” dodala Kacálková.

V loňském roce však žádný z kontrolovaných neměl v krvi alkohol. Také se již stalo pravidlem, že honci užívají reflexní vesty.

V posledních letech se na některých místech potýkají s nižšími stavy drobné zvěře, což je ale trend patrný již od padesátých let minulého století.

Naopak stabilní jsou stavy vysoké zvěře, která často páchá škody na lesním hospodářství.

Celorepublikově jsou vysoké stavy černé zvěře, tedy divokých prasat. „Prasatům vyhovuje současná skladba pěstovaných zemědělských plodin. Jde zejména o velké plochy kukuřice, která se v poslední době používá i v bioplynových stanicích,” vysvětlil Jiří Brandejs z Okresního mysliveckého spolku v Rychnově nad Kněžnou.

Co všechno se na podzim loví

po celý rok se může lovit:
• prase divoké
• liška obecná

od srpna nebo září se loví:
• kachna divoká
• jelení, srnčí, mufloní a dančí zvěř

od 16. října se může lovit:
• bažant obecný

od 1. listopadu se loví také:
• zajíc polní