Nadporučík Vladimír Janoušek vedl v posledních osmnácti letech Obvodní oddělení Policie ČR Rokytnice v Orlických horách. Do řad policistů byl přijat v roce 1975. Desítky let plnil roli muže zákona, a to hned na několika místech - v Harrachově nebo Hronově. V roce 1981 přišel Vladimír Janoušek do Orlických hor a zůstal jim věrný po zbytek své kariéry. Od října roku 1992 se stal vedoucím obvodního oddělení v Rokytnici v Orlických horách.

Vladimír Janoušek svou práci vykonával svědomitě, vkládal do ní velkou dávku lidskosti. Měl přirozenou autoritu a obrovské zkušenosti, které řadu let předával svým kolegům a podřízeným. Svým osobním příkladem a vedením vychoval desítky policistů a policistek, kteří odvádějí po jeho vzoru svou práci s maximálním nasazením.

Rychnovský region tak k poslednímu říjnovému dni přišel o dalšího velmi zkušeného policistu, který po desítkách odsloužených let odchází za svým dalším životním posláním.

Na této cestě mu přejí jeho dnes již bývalí kolegové, ale i vedení Územního odboru Policie ČR Rychnov nad Kněžnou řadu úspěchů a ještě jednou mu touto cestou děkují za odvedenou a obětavou práci.

por. Mgr. Alena Kacálková