Ve vstupní hale byly umístěny dřevěné plastiky, které vznikly během letošního čtvrtého ročníku Rychnovského dřevořezání na Kolowratském zámku. Kompozici navrhl mistr umělecký řezbář Jindřich Rychter, jenž zároveň vytvořil postavu Čeňka Jirsáka. Do ruky mu vložil notes. Do něho si zapisoval hříchy, které toužil spáchat.

Výtvarník Petr Stančík pracoval na postavě Pepka Zilvara z chudobince s neodmyslitelným doutníkem. Petru Bajzovi vložil do rukou prak a kudlu umělecký řezbář Štefan Hrudka. Umělecký řezbář Roman Marek zhotovil 
plastiku Antonína Bejvala, jehož atributem jsou opratě. Jeho otec totiž měl v Rychnově povoznictví. Eda Kemling je dílem studenta umělecko-průmyslové školy Ládi Hořejše.

Postavy jsou umístěny do otevřeného koloniálu, který vytvořil další student, Vítek Kovář. Výrazným detailem Bajzova obchodu jsou mořské panny – symbol obchodníků.