Zadavatel tímto postupem rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod zákonem stanovené finanční limity pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, a v důsledku toho nedodržení postupu stanoveného zákonem, neboť veřejná zakázka nebyla zadána v zadávacím řízení. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Vyjádření vedoucích představitelů města přinese Rychnovský deník během několika dní. ⋌(zem)