Ti sice vyživovací povinnosti nebyli zbaveni ani předtím, nyní však bude její vymáhání snadnější.

Příspěvek na zaopatření dítěte je na stravování, ubytování, ošacení a výchovu . Částky jsou stanoveny na základě praktických zkušeností jednotlivých zařízení a vycházejí také z takzvané stravovací jednotky.

Zákon, že rodiče za své dítě umístěné v dětském domově musí platit určitou nevelkou částku, platí už teď. Povinnost přispívat mají oba dva rodiče.

„Je to v pořádku, protože stát pokrývá základní potřeby jako je strava, ošacení a pobyt. Na jakýkoliv další nadstandard, například počítače, by rodiče měli přispívat. Vždyť pobírají sociální dávky a někteří si vydělávají i na černo a dát asi 400 korun za dítě měsíčně, není zase taková finanční zátěž. Tento zákon je tedy na místě,“ uvedl ředitel Dětského domova v Sedloňově František Veverka, který dodává, že všechny platby jdou přes domov.

„Jestliže rodičům vystavím povinnost platit, a ti tak neučiní, tak mě tímto vznikají nepokryté pohledávky. Ty potom společně s krajem, který je zřizovatelem, musíme řešit formou odpisů a takto dluhy snižovat. Rodiče jenom našemu domovu dluží už sta tisíce, přičemž za jedno dítě se může částka vyšplhat i na sto tisíc korun. My je samozřejmě můžeme dát k soudu, ale pokud peníze nemají, tak je stejně nedostaneme,“ řekl Veverka.

Nový zákon pak dětským domovům umožní pomocí soudu uvalit exekuci i na sociální dávky rodičů. „To jsme doposavad nemohli. To je podle mě hlavní přínos nového zákona. Přitom jde o peníze pro děti, ne pro nás,“ dodal.

S novým vládním návrhem souhlasí i Vladimír Derner, který je zodpovědný za sociální oblast Královéhradeckého kraje. „Podle mě je to v pořádku. Rodiče jsou prvními osobami, které mají za své dítě zodpovědnost. Je zde však určité riziko, že i nadále budou problémy s neplatícími rodiči. Z výchovného hlediska je však nová vyhláška přínosná, protože rodiče by za své děti měli platit. Zda vymáhání peněz bude znamenat komplikace, to ukáže až čas,” řekl Derner.

Ministr Heger ve zprávě pro vládu uvádí jako přínos nové právní úpravy to, že stoupnou příjmy zařízení na provoz a zároveň klesnou jejich náklady na péči o umístěné děti. Navíc lze podle ministra očekávat, že osoby povinné výživou se pokusí řešit situaci tím, že převezmou dítě do své péče. Očekává tedy pokles počtu dětí v dětských domovech a úspory pro poskytovatele péče.

Ve věci, že by tato vyhláška měla pomoci vrátit děti k rodičům je však Veverka velmi skeptický. Vláda totiž podle něj nemá jasné povědomí o situaci. „Například o prázdninách si své děti vzala domů necelá polovina rodičů, kteří u nás mají své děti. Ten zbytek ani neprojevil žádný zájem či nemá možnosti si je k sobě vzít. Na druhou stranu ale pohnutky vlády chápu,“ řekl Veverka.

KDE VŠUDE DOMOVY V REGIONU NAJDETE

• Dětský domov a školní jídelna Sedloňov
• Dětský domov Potštejn
• Dětský domov, ZŠ, školní družina a školní jídelna, Kostelec n. O.
Očima vychovatele

IRENA KOVÁŘOVÁ
vedoucí vychovatelka v Dětském domově v Sedloňově

Rodiče, které u nás mají děti, tak by příspěvky platit měli, ale samozřejmě máme také velké pohledávky, protože někdy ani nevíme, kde rodiče bydlí. I když rodiče za své děti neplatí, na dítě to vliv nemá. Děti za rodiče nemůžou a nevidím jediný důvod, proč by za to měly nést následky. V žádném případě nejsou znevýhodňovány. To, že se platby táhnou je pravda a my jsme následně tlačeni i krajem. Kvůli těmto problémům nemůžeme pak třeba jet na nějaké výlety, ale to platí pro všechny děti. Na co máme peníze, co dostaneme z kraje, tak podle toho se zařizujeme. Avšak finance jsou obrovský problém nejen našeho, ale všech dětských domovů.