Jaké jsou aktuální trendy v pohybu obyvatel?
V rámci vnitřní migrace dochází v celé České republice k přesunu obyvatel z měst do menších obcí. Takových, které mají dobrou vazbu na města. Některé odloučené lokality se naopak vylidňují. 

Co je motivací k tomu bydlet na vesnici?
Jde o poměr finančních nákladů a kvality bydlení. Pro mnoho lidí je rozhodující možnost vlastnit domek se zahradou. To je ve městech mnohem hůře dosažitelné. Někdy je to i snaha o kontakt s přírodou. 

Jaké jsou výhody a nevýhody života na vesnici?
Děti mohou trávit volný čas na zahradě, což je pohodlnější i pro jejich rodiče. Ti často uvítají možnost posedět si venku s přáteli. Nevýhodou je nutnost dojíždění, takže hodně věcí se odvíjí od toho, jaká je v rodině mobilita. Rodiče se často stávají taxikáři, kteří rozvážejí děti do různých kroužků. 

Lze situaci ve vzdálenějších oblastech regionu přirovnat ke vzniku satelitních městeček kolem Prahy nebo měst v západní Evropě?
Rozhodně v dané obci vznikne nové jádro. Také po urbanistické stránce se celek odlišuje od původní zástavby. To může mít dopady na vztahy v komunitě. Napětí často posiluje to, když samospráva vynakládá na danou lokalitu více peněz. 

Nakolik se nově příchozí sžijí s okolím?
To je individuální, ale záleží hlavně na snaze nově příchozích integrovat se. Do dění v obci se většinou zapojit mohou. 

Dá se čekat podobná krize tohoto modelu jako v západní Evropě?
Souvisí to s rodinným cyklem. Po odchodu dětí se pro manželský pár stává atraktivnější zase město. Zatím s tím u nás není zkušenost. 

Co naopak mohou přinést noví obyvatelé pro vesnici?
Zkušenosti a kontakty z města dokáží využít ve prospěch obce. Více lidí znamená hlavně víc peněz do obecního rozpočtu nebo pro živnostníky.