Tuto soutěž pořádá SRPDŠ ZŠ v Pohoří za přispění zřizovatele a sponzorů z obce.

Za dobu své existence si soutěž získala své příznivce a s přibývajícími roky přibývá i počet účastníků. Letošního jubilejního ročníku se účastnilo téměř 150 tanečnic a tanečníků z okolních základních škol a Domů dětí a mládeže, kteří zatančili 14 skladeb ve dvou soutěžních kategoriích. Porota, složená ze zástupců soutěžních družstev, měla tak velmi obtížnou úlohu, vždyť ocenění si zasloužili všichni soutěžící.

V kategorii moderního tance se na prvním místě umístila taneční skupina DDM v Dobrušce D-Rush Melounci se skladbou Baví nás svět! Druhou příčku obsadily mažoretky Pink and White ZŠ F.Kupky v Dobrušce se skladbou Bailando a třetí byla SK Cats ze Solnice s Motýlkem.

Kategorii scénického tance letos ovládly děti ze ZŠ Náchod Staré Město, které zvítězily se skladbou Z Orientu do Španěl a obsadily i třetí příčku s vystoupením Violin storm. Druhé míso obhájil domácí Pohořáček ze ZŠ Pohoří se skladbou Žabí tanec.

Medailová umístění byla oceněna pohárem a diplomem, diplomem byly oceněny i všechny ostatní skladby. Každý soutěžící dostal perníkový střevíček a nakonec si všichni společně zatančili.

Patnáctý ročník naší taneční soutěže jsme si tak všichni pěkně užili a můžeme se těšit na další setkání s dětskými tanečními skupinami opět napřesrok.

Eva Bělohlávková