V úterý 3. června zde vítali nejmladší obyvatele.

Obec, která má nyní 640 obyvatel, přivítala devět nových přírůstků. Rodičům, dětem a dalším přítomným zpříjemnily odpoledne svým vystoupením i děti z místní mateřské a základní školy. V posledních letech se Pohoří rozrostlo. Ještě v roce 2004 zde bylo evidováno 613 občanů, k 31. 12. 2005 měla obec už méně obyvatel, 608. Na konci roku následujícího jich bylo jen o 8 více. „Boom však představuje loňský rok, kdy nám přibylo 30 občanů a úbytek činil pouze 6 obyvatel. Stav k 31. 12. 2007 tak byl 640 občanů,“ říká hrdě starosta obce Zdeněk Krafka.

Díky rostoucímu počtu dětí se obec nemusí bát ani o existenci místní mateřské či pětileté základní školy. Mateřská škola má dokonce zcela plný počet dětí a v případě, že by přibyly další, musela by se dokonce zvažovat i možnost otevření další třídy. V základní škole zatím kapacity nejsou zcela naplněny, ale poté, co sem ze školky nastoupí silné ročníky, bude počet žáků vyhovující.

Pavel Bednář