Stačí se projít rodištěm známého cimrmanologa Miloně Čepelky a musíte uznat, že tato cena je ve správných rukách. Hodnotitelská komise po právu ocenila snahy a počiny vedení obce, dobrovolníků z řad občanů a také členů místních spolků o zvelebení veřejného prostranství i upravenost obce. Zelenou stuhu převzala starostka Helena Suchánková spolu s místostarostou Jiřím Oubrechtem v sobotu 20. srpna ve Žďáru nad Metují, který se stal vítězem krajského kola.

„K získání přispěly aktivity a koncepčnost, s jakou obec k životnímu prostředí přistupuje. Začalo to výsadbou 19 kusů listnatých stromů v centru obce v roce 2020. Na to navázalo vybudování mlatové cesty a výsadba záhonů trvalek. V blízkosti nově vysázené zeleně byly umístěny lavičky, aby se tento zatraktivněný prostor mohl stát pro občany obce i příjemným odpočinkovým místem a místem k setkávání,“ uvedla Helena Suchánková, pod jejímž vedením se začalo Pohoří výrazně měnit a už na první pohled krásnět.

Z místa nehody.
Mladá žena v Rychnově trefila autem dvě značky, mostek a ještě projela plotem

Péče o veřejná prostranství tu je neodmyslitelnou součástí plánovací dokumentace, včetně strategického plánu rozvoje. S dostatečným prostorem pro veřejnou zeleň je počítáno i v územní studii pro lokalitu určenou pro výstavbu nových rodinných domů.

Vše kupředu výrazně posouvá spolupráce s odborníky: „Od roku 2019 spolupracujeme na projektech veřejné zeleně se zahradní a krajinářskou architektkou a přispívají k tomu i odborníci z řad občanů. V roce 2020 se nám podařilo ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Opočně a našimi obyvateli provést výsadbu 1200 kusů listnatých stromů v obecním lese. V roce 2021 bylo provedeno arboristické ošetření památného dubu, jehož stáří je 150 let. O zeleň pečujeme ve spolupráci s odbornými firmami tak, aby nedocházelo k neodborným zásahům,“ doplnila informace starostka, která si uvědomuje, že bez podpory obyvatel obce a místních spolků by změny k lepšímu byly těžko proveditelné.

Z nočních prohlídek na zámku Opočno.
Šetřit se musí všude, i na zámcích. Zdražují a zkracují návštěvní dobu

Jako příklad slouží TJ Pohoří, která v roce 2020 vysadila stromy podél fotbalového hřiště, spolek zahrádkářů se pro změnu stará o údržbu květin a květinovou výzdobu. Celkový dojem umocňují nové chodníky dokončené díky téměř 3,5 milionové dotaci v loňském roce. K získání Zelené stuhy výrazně přispěl i moderně vybavený sběrný dvůr, jehož provoz byl zahájen už v roce 2019 a stal se samozřejmostí v oblasti třídění odpadů.

Na závěr Helena Suchánková dodává: „V rámci soutěže Vesnice roku jsme v této kategorii postoupili do celostátního kola. Hodnotitelská komise navštíví Pohoří 31. srpna. Budeme se snažit, abychom i prostřednictvím této soutěže co nejlépe šířili povědomí o Pohoří a o tom, co se nám zde povedlo.“

Držme tedy palce! Pohoří si to zaslouží.