„Poté se masopustní průvod vydá s kapelou Pohořím směrem na Dobrušku a potom půjde v opačném směru na České Meziříčí. Jakmile zaslechnete kapelu, vyjděte ze svého domu na ulici,“ vyzývají pořadatelé.

Za darované občerstvení maškary předem děkují.

Peněžní dary jsou vítány. Případné příspěvky do kasičky budou rozděleny Základní a Mateřské škole v Pohoří.