V letošním roce by měly být v Týništi vydány nové pohlednice. K jejich výrobě můžete pomoci i vy. Díky iniciativě zdejší starostky Jany Galbičkové vzniknou nové pohlednice nejen města Týniště, ale i okolních obcí. Pokud tedy máte zajímavé fotografie z Týniště a jeho okolí, můžete je zaslat do redakce týnišťského zpravodaje na emailovou adresu cizkova@tyniste.cz. Stačí pouze uvést jméno autora a do předmětu „foto k prezentaci města".

Vaše fotografické úlovky nemusí být použity pouze na nových pohlednicích. Fotografie zveřejní redakční rada také ve svém zpravodaji. Vydařené fotografie se ale mohou objevit také na webových stránkách města Týniště nad Orlicí či na dalších brožurách a letácích sloužících k propagaci města.

Momenty pořízené vašim fotoaparátem by mohly do budoucna zdobit také týnišťskou radnici nebo jinou městskou budovu. Tak neváhejte a zkuste zaslat fotografii, kterou jste pořídili například při procházce městem nebo přírodou. ⋌(star)