Plány na stavbu rozhledny se připravovaly mnoho let (mnohokrát se zdálo, že realizace je v nedohlednu). Reálnou podobu dostaly v roce 2016, kdy vznikl návrh z ocelové konstrukce s dřevěným opláštěním s vyhlídkovou plošinou ve výšce 17,6 metru, inspirovaný přírodními podmínkami, panujícími na Velké Deštné.

Ještě větší naděje svitla vloni, kdy dostal podporu ve formě „tučné“ dotace projekt Euroregionu Glacensis Česko-polská hřebenovka, díky němuž by mělo dojít k obnově historického fenoménu vrcholových partií, a jeho součástí jsou i rozhledny v Novém Hrádku a Olešnici v Orlických horách.

Na podzim pak přišla z Deštného zpráva o podpisu smlouvy na stavbu rozhledny mezi obcí a firmou Elektroin z Náchoda, v listopadu následovalo symbolické předání „staveniště“. Náklady na stavbu činí 4 753 702 korun včetně DPH, termín dokončení byl stanoven na říjen 2019.

Současnost je ještě optimističtější: Na staveništi se objevily zemní stroje a jáma. Na první pohled je jasné, že se tu děje něco naprosto neobvyklého. „Z původně plánovaného začátku května, musely být stavební práce kvůli počasí posunuty na závěr tohoto měsíce,“ okomentovala dění ve výšce 1115 m n. m. starostka obce Alena Křížová a doplnila: „Ještě předtím, než začala stavba rozhledny přímo na nejvyšším vrcholku, probíhaly přípravy v náchodských dílnách zhotovitele, kde se vyráběly díly.“

Termín dokončení stále platí!

Vizualizace rozhledny na Velké Deštné.Zdroj: archiv obce

Na vlastní kůži si vyzkoušel redaktor Petr Vaňous soutěž v kosení trávy.
Boj s kosou aneb Posilovna v přírodě