Za rok 2014 Dobruška získala ve výzkumu, který posuzuje, jak vhodné je město pro živnostníky, třetí místo. Dva předchozí roky byla však „na špici".
Loni zlepšila podmínky pro podnikání a sesadila posledního vítěze – Novou Paku. Důvodů je hned několik.

S dluhy není problém

Příznivé ceny stavebních pozemků a bytů a úplně nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost z celého regionu. Nejlepší je Dobruška také v kritériích kapitálových výdajů, výdajích na dluhovou službu a v ukazateli iRatingu, který hodnotí hospodaření radnice.

„V pondělí v průběhu zastupitelstva jsem byl odvolán a potvrdilo se, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. Nicméně jsem moc rád, že jsem si cenu mohl převzít. V otázce zadlužování jsme nikdy neměli problém. Všeho všudy jsme si půjčili pouze jednou. Dluhovou službu máme nulovou a já doufám, že se u nás i nadále bude dobře hospodařit. Obecně si myslím, že je dobré, když si obce půjčují a pomáhají tak dalšímu rozvoji, ale musí být schopné to v horizontu čtyř až pěti let splatit," okomentoval vítězství čerstvě odvolaný starosta Petr Tojnar.

V neposlední řadě má Dobruška velký rozsah úředních hodin a úspěch slavila také v testu elektronické komunikace.

Dobrý skutek a trest

Je každý dobrý skutek potrestán, jak řekl bývalý starosta Tojnar? Je úspěch města jen jeho zásluhou? „Na tomto úspěchu se podílel celý úřad, všichni jsme byli aktivně zapojeni. Velkou zásluhu na výsledném umístění měl samozřejmě i Petr Tojnar, proto jsem mu také umožnil, aby mohl cenu osobně převzít. Jsem moc rád, že Dobruška získala takovéto ocenění, je to pro nás velmi důležité," prozradil nově zvolený starosta Dobrušky Petr Lžíčař.
Dle jeho slov se Dobrušce i v minulých letech v tomto výzkumu velmi dařilo, čehož si všichni nesmírně váží.

Výzkum Město pro byznys v ČR hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských městských částí. Města se do hodnocení nepřihlašují, jsou totiž hodnocena automaticky. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom.