„Každoroční zapojení do různých charitativních akcí se v naší škole stalo dobrou tradicí. Na sklonku loňského školního roku jsme se připojili do projektu Běh pro Afriku," vysvětluje Iva Přibylová, ředitelka borohrádecké školy. „Nedaleko zdejšího splavu jsme v červnu zorganizovali charitativní běh, jehož cílem bylo získat finance na výstavbu další školy v Etiopii v rámci sbírky Postavme školu v Africe, pořádané humanitární organizací Člověk v tísni."

Z rozhovoru s Damisem Laragem, učitelem společenských věd v Sorge
Damisu, co říkáš na novou školní budovu?„Je krásná! Třídy jsou v porovnání s našimi starými školními budovami, které jsou postaveny z hlíny, daleko větší, světlejší a vypadá to, že ani za deště v nich snad nebude ta vlezlá vlhkost. Velmi se mi líbí velké tabule! Když na ně budu psát, tak děti vše uvidí. Ve staré budově jsme měli maličkou starou tabuli, na které už nebylo nic vidět. Pro nás je prosvětlená, pevná budova s lavicemi a stoly a s tak krásnou velkou tabulí prostě zázrak! Věřím, že děti si budou učení užívat!"
A kolik dětí vlastně do školy v Sorge celkem chodí?„Je to 1500 žáků. Nás učitelů je čtrnáct."
To znamená, že i staré školní budovy budete nadále využívat. Kolik dětí se vlastně vejde do nové budovy?„Do nové budovy se vejde 250 dětí. Takže dokud to půjde, budeme používat i staré budovy. Ale už nebudeme muset vyučovat odpoledne. Doposud probíhala výuka částečně dopoledne, částečně odpoledne. Týden co týden si děti střídaly dopolední a odpolední směny. Odpolední směny jsou ale v našich podmínkách téměř nesnesitelné je neúnosné horko, všude se víří písek, děti mají problém do školy dojít, a když už přijdou, tak se skoro nemohou soustředit na vyučování."

Člověk v tísni Česká republika


Běh impulsem pro získání financí

Sportovní výkony se staly prvním impulsem pro získání finančních prostředků. „Našim školákům se podařilo přenést nadšení pro podporu dobré věci mezi učitele a rodiče jako potencionálních sponzorů," vzpomíná ředitelka na loňskou spontánní akci.

Rodiče se zavázali k zaplacení určité částky za každý okruh dlouhý jeden kilometr uběhnutý žákem školy. „Většina dětí pojala běh velmi zodpovědně a někteří dokonce zvládli uběhnout celých deset kilometrů. Naší základní škole se nakonec podařilo vyběhat téměř dvacet tisíc korun."

Čtyři třídy a jeden kabinet

Škola v Sorge má v rámci sbírky Postavme školu v Africe pořadové číslo šestnáct. Najednou se v ní může učit čtvrt tisícovky etiopských dětí. Vyrostla za pět měsíců a má čtyři třídy a jeden kabinet. „Se stavbou pomáhali místní obyvatelé. Nosili vodu a pomohli i s drobnými stavebními pracemi," říká vedoucí etiopské mise Člověka v tísni Petra Vránová.

Kromě samotné školy vyrostlo v Sorge i sociální zařízení se dvěma lapači na 20 tisíc litrů vody, kterou děti využívají na mytí rukou. Škola dostala stovku nových školních lavic, sedm stolů a židlí pro učitele, tři tabule nebo 162 nových učebnic. Člověk v tísni podpořil i místní učitele školením o moderních vzdělávacích metodách.

Etiopie se řadí mezi nejchudší země světa. Téměř polovina obyvatel je negramotná. Společnost Člověk v tísni se snaží budováním škol a vzděláváním učitelů zajistit tamním dětem vzdělání a pomáhá jim tak vystoupit z bludného kruhu chudoby.

Základní škola TGM v Borohrádku se v minulosti zapojila do akce Sněhuláci pro Afriku či podpořila záplavou postiženou obec Rudník na Trutnovsku. Nyní opět pomáhali v Africe. „Děti si také tentokrát vzaly věc za svou. Rodiče jim slíbili určitou částku za každý uběhnutý okruh. Nepočítali však s tím, že jejich potomci se do běhání zakousnou se vší vervou. Někteří rodiče proto museli sáhnout hlouběji do kapsy," dodává s úsměvem Přibylová.

O tom, že pomoc nebyla anonymní, svědčí nedávný pozdrav od etiopských dětí s poděkováním, který žáci základní školy TGM v Borohrádku z černého kontinentu obdrželi.