Podbřezí mezi obcemi do 1000 obyvatel obsadilo krásnou druhou příčku. Na jednoho člověka tu připadlo za loňský rok 38,4 kilogramu směsného komunálního odpadu. „Snažíme se každou chvíli lidem opakovat, co a jak se třídí. Dáváme jim i pytle na třídění odpadu domů – na plast a tetrapaky. Do nich odpad vytřídí a přinesou k obecnímu úřadu do domečku, který je k tomu určený. Ve finále málokdo donese plasty v igeliťáku do žluté popelnice. Když jsou popelnice na plasty plné, odeberu z nich plast do žlutých pytlů a místo se hned uvolní,“ říká starostka Podbřezí Ester Horáková.

Z návštěvy Kladska.
Můj tip: Malá Praha kousek za hranicemi? Projděte se s námi centrem Kladska

Pod obec spadají ještě Chábory a Lhota Netřeba. Celkem má obec asi 577 obyvatel. „Myslím si, že jim přijde třídění odpadů správné a máme štěstí, že zde žije dost ekologicky smýšlejících lidí. Do směsného komunálního odpadu dávají minimum. V domě žijí třeba tři rodiny a stačí jim jedna popelnice. Bioodpad si dávají na své komposty a když ne, nelení, naloží ho na kolečko a odvezou do kontejneru na bioodpad. Na to, že jen v Podbřezí máme nějakých 350 obyvatel, máme jen jedno hnízdo na tyto kontejnery. Je u úřadu pod kamerou, což lidi možná také nutí, aby lépe třídili,“ míní starostka.

Nová pravidla

Místní si prý zvykli třídit odpad už jen kvůli tomu, že jim díky tomu stačilo nechat si vyvézt popelnici třeba jednou za měsíc nebo měsíc a půl. „Museli si přijít koupit na obecní úřad samolepku za 60 korun a vylepit si ji, aby jim popelnici vyvezli. Hodně třídili a těch vyvezených popelnic měli za rok třeba sedm. Samozřejmě, někdo se to nenaučil a chodil pro samolepku každých 14 dní. Letos jsme poprvé zavedli poplatek. Lidé si dají roční samolepku na popelnici a mohou si ji nechat vyvézt jednou za 14 dní, ať je plná nebo poloprázdná. Je to pro nás změna a hodně lidí mi řeklo, že ztratilo motivaci. Spoléhám ale na to, že i tak jim dojde, že nemůžou do popelnice dávat všechno. Pokud to budou dělat všichni, z jedné tuny bude tuna a půl! A to máme úroveň množství vyprodukovaného směsného odpadu snižovat," podotýká Ester Horáková.

Z loňského ročníku Týdne pěstounské péče v královéhradeckém kraji.
Na nový domov čeká v Královéhradeckém kraji téměř 300 dětí

Vybírat poplatky za komunální odpad podle zavedených pravidel mohly obce jen do konce loňského roku. Ke změnám je donutil nový zákon o odpadech.

Hned za Podbřezím se na třetí pozici v Odpadovém Oskaru usadila vesnička Mokré asi se 170 obyvateli, kterou byste našli nedaleko Českého Meziříčí. V soutěži není žádným nováčkem, před rokem se stala dokonce celorepublikovým vítězem. Otázce třídění odpadů, a především osvětě se tu věnují dlouho. Odpadům je věnována i pravidelná rubrika v místním zpravodaji. Prvního Odpadového Oskara získalo Mokré už v roce 2016. Vlastně dva – za nízkou produkci směsného odpadu a za výsledky a práci s veřejností byla obec oceněna jako příklad dobré praxe. Letos si toto ocenění vysloužilo město Buštěhrad.

Jak lidi motivovat

Velkým překvapením bylo druhé místo mezi obcemi od 1000 do 5000 obyvatel pro Javornici na Rychnovsku. „Nevíme, co v této oblasti děláme jinak. Řekl bych, že to děláme téměř stejně už 30 let. Jediné, co mě napadá, je to, že po změně zákona o odpadech jsme si stáli pořád za tím, aby si lidé sami určili, kolik za odpad chtějí platit. Nepřišlo nám jako správná cesta, kterou se vydalo 90 procent obcí, vybírat poplatky na občana podle trvalého pobytu. Nevidím v tom žádný motivační prvek,“ tvrdí starosta Javornice Vlastimil Zachoval.

„U nás si každý určí četnost vyvážení podle potřeby. Nastavili jsme pouze základ a myslím, že velice rozumně. Letošní rok je vlastně pilotní, kdy u nás platí nová vyhláška. Na základě toho, jak dopadneme s množstvím vyprodukovaného komunálního odpadu za letošní rok, budeme přemýšlet o výši poplatku na ten příští. Já osobně to vidím docela optimisticky. Myslím si, že bude ještě nižší, než byl doteď,“ předesílá.

Z lesů nad Polomí u Sedloňova.
FOTO, VIDEO: Úlovek z Orlických hor? Čtvrt košíčku hub a jedno klíště navrch

Společnost Ekokom vrací každoročně do obecního rozpočtu Javornice jako odměnu za vytříděný odpad slušnou částku, za loňský rok to bylo zatím nejvíce – necelých 155 tisíc korun. Odvoz plastů a skla platí obec.

„Do novely o odpadech to u nás bylo tak, že si lidé uzavírali smlouvu sami se svozovou společností, teď už nám to nový zákon o odpadech neumožnil. Šli jsme tedy tou cestou, že jsme zavedli poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci a základ je stanoven na 30 litrů na osobu a měsíc a ten je zpoplatněn částkou asi 24 korun. Jedna osoba tak u nás platí 288 korun ročně a za to jí umožníme odevzdat 30 litrů odpadů měsíčně. Pokud jí to nestačí, přikupuje si dál. Lidi to motivuje třídit, aby nemuseli platit víc,“ vysvětluje javornický starosta.

Do roku 2025 má úroveň třídění dosáhnout 60 procent

Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos poosmé. Jejím cílem je popularizace obcí s nízkou produkcí zbytkových odpadů. Obyvatelé Česka vyprodukují průměrně na osobu a rok přibližně o 70 kilogramů směsného komunálního odpadu více, než je průměr v Evropské unii. Cílem nastavených účinných opatření je snížit tuto produkci. Zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od roku 2030 by tomu měl být podle Arniky silným impulsem. „V roce 2020 přijala Česká republika novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 dosáhnout 60procentní úrovně třídění komunálních odpadů. Bez snížení produkce směsného dopadu tohoto cíle nelze dosáhnout. Snížení lze dosáhnout jen pomocí motivace a husté sítě míst pro třídění odpadů. Důrazně obcím doporučujeme řešit problematiku kuchyňských bioodpadů. Ovoce, zelenina a suché pečivo tvoří jeho nejvýznamnější část. V popelnici by samozřejmě neměl končit ani zahradní odpad,” doplnil koordinátor soutěže Milan Havel z Arniky.

Výsledky kategorie obcí ČR podle údajů za rok 2021

obce do 1000 obyvatel – množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na obyvatele za rok – úroveň třídění

1) Bílá Voda (Olk, 350 obyvatel) – 24,2 kg – 53,1 %
2) Podbřezí (Khk, 578 obyvatel) – 38,4 kg – 22,4 %
3) Mokré (Khk, 171 obyvatel) – 41 kg – 66,3 %

obce od 1001 do 5000 obyvatel
1) Chvalšiny (Jck, 1224 obyvatel) – 38,7 kg – 69,3 %
2) Javornice (Khk, 1074 obyvatel) – 60,5 kg – 63,4 %
3) Líbeznice (Stk, 3056 obyvatel) – 69,9 kg - 60,6 %

obce nad 5000 obyvatel
1) Fulnek (Msk, 5561 obyvatel) – 101,3 kg – 54,5 %
2) Slavičín (Zlk, 6316 obyvatel) – 122,6 kg – 24,3 %
3) Kdyně (Plz, 5146 obyvatel) – 127,1 kg – 45,3 %