Ke 300. výročí úmrtí architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla vznikly nové poštovní známky. Poštovnímu aršíku přitom vévodí kresba rychnovského zámku spolu s kostelem Nejsvětější Trojice, který je vyobrazen na jedné ze tří známek se stavbami slavného barokního architekta.

„Vydání tohoto poštovního aršíku znamená velkou prestiž pro rychnovský zámek a kostel Nejsvětější trojice. Je to pro nás čest být součástí této významné filatelistické události spojené s osobností, jakou byl právě architekt Jan Blažej Santini-Aichel,“ říká Jan Kolowrat Krakowský, majitel Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. 

Příležitostný poštovní aršík se známkami v emisi Jan Blažej Santini Aichel a jeho stavby vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky letos v dubnu. Známky mají nominální hodnotu 27, 31 a 37 korun a je na nich zobrazena kaple sv. Anny v Panenských Břežanech, kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou.

„Rychnovský zámek dominuje celému poštovnímu aršíku, který je pojat barokním způsobem. Je komponován na osu, s triptychem známek znázorňující stavby Jana Blažeje Santiniho Aichla. Autor, jímž je malíř a ilustrátor Karel Zeman, využil osového řešení areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou a vyobrazil jej z ptačí perspektivy. Na horizontu se tyčí průčelí kostela Nejsvětější Trojice stejně jako ve skutečnosti,“ vysvětluje kastelánka zámku v Rychnově nad Kněžnou Zdeňka Dokoupilová.

Středovou známku s kostelem Nejsvětější Trojice zleva doplňuje známka s kaplí sv. Anny, zprava známka s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého. Obě stavby jsou stejně jako zámek zachyceny z výšky. Známky jsou také doplněny půdorysy staveb, ze kterých je vidět záliba Santiniho v číslech a geometrii.

Kapli sv. Anny v Panenských Břežanech autor vybral, protože byla jednou z prvních staveb, které provedl na zelené louce a kde využil svůj vztah ke geometrii, proti tomu je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře jednou z posledních staveb a Santiniho dílo v Rychnově zaujímá jakýsi střed.

Do Rychnova ho povolal Norbert Leopold hrabě Kolowrat Liebsteinský. Pověřil ho projektem přestavby kostelní budovy původně z 16. století. Ta byla od zámecké fasády vychýlená. Santini ji vtiskl zcela novou podobu.

Pohledově podřídil osu celkové dispozici zámeckého komplexu tím, že vytvořil nové pootočené průčelí, které rovnoběžně navazuje na průčelí zámku. Mezi kulisou průčelí a vnitřní hmotou kostela vybudoval loretánskou kapli a další tři prostory. Samotný kostel byl se zámkem propojen z každé strany symetrickými chodbami s kaplemi. Santini svými úpravami urbanisticky vyřešil provázanost obou staveb a vytvořil siluetu, která výrazným způsobem utváří panorama Rychnova i širšího kraje. Ke kostelu přiléhala (dnes požárem zničená) piaristická kolej, vystavěná také podle Santiniho projektu. (Zdroj: Wikipedie)

Ke každé známce byla také vydána obálka prvního dne (FDC) s vlastním razítkem a detailem z každé stavby. Razítka jsou provedena klasickou mědirytinou od rytce Miloše Ondráčka. Aršík je tištěn ofsetem s nákladem 26 tisíc výtisků. Všechny tři známky mají velikost obrazu k perforaci 30,5 x 45 mm. Aršík má velikost 175 mm x 126 mm. Techniku pro původní návrhy autor zvolil kresbu tužkou doplněnou pastelkami. Tisk zajistila Tiskárna Hradištko.

Známky mají katalogová čísla 1196 až 1198 (J. B. Santini Aichel 27 Kč 1196; J. B. Santini Aichel 31 Kč 1197; J. B. Santini Aichel 37 Kč 1198). Platnost aršíku, respektive známek je od 5. dubna 2023 do odvolání.

Známky a obálky je možné zakoupit na pobočce České pošty v Rychnově nad Kněžnou. Budou ale dostupné i na dalších pobočkách, které je objednaly. V pondělí 15. května ve 13 hodin bude známka představena na rychnovském zámku a zájemci si zde budou moci nechat orazítkovat FDC speciálním razítkem, který nechala Česká pošta vyrobit.

Rychnovský kostel Nejsvětější Trojice prošel v poslední době rozsáhlou opravou, podobně jako další části zámeckého areálu.

Vydejte se na úžasný výlet do minulosti rychnovského zámku a jeho kostela. | Video: More.is.More

Jen pro zajímavost - podobu rychnovského kostela ještě před rekonstrukcí zachytil sedmý díl televizního seriálu Labyrint III, který vznikal pod režijní taktovkou Jiřího Stracha. Jiří Strach už dříve natáčel i v obou dalších památkách zobrazených na poštovní známce vydané k Santinimu výročí, a sice v roce 2011 ve snímku Santiniho jazyk.

Pocta Santinimu: rychnovský kostel Nejsvětější Trojice je na poštovní známce