Turistická procházka po okolí Mokrého vznikla díky Romanu Honsnejmanovi a Vladislavu Kučerovi. Ti přišli s tímto nápadem.

Smyslem akce bylo nejenom poznat zdejší švestkové aleje, ale i další okolí. Na prvním místě však byla hlavně zábava.

Pochodu se zúčastnili místní děti i dospělí. „Sešlo se nás celkem osmadvacet, zaregistrovali jsme se a zapsali do startovní listiny. Společně jsme se vyfotili a vyrazili na pochod. Počasí přálo. Prošli jsme trasu a v Mochově si na ohníčku opekli párky,“ prozradila Dagmar Honsnejmanová, která se sama turistické procházky účastnila. Na své si přišly také děti. Ty mohly poslouchat vyprávění o zvířatech, která žijí v lese, sáhly si také na jezevce.

Za zdárný turistický výkon nakonec všichni obdrželi medaili a pamětní listinu.